ฟินคุ้ม 2 ต่อเมื่อจ่ายบิลกับดอลฟินวอลเล็ท

จ่ายบิลกับดอลฟินวอลเลท คุ้ม 2 ต่อ

ต่อที่ 1 ทุกๆการใช้จ่าย 100 บาท รับคะแนน The 1 point 1 คะแนน

ต่อที่ 2 ฟรีค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชัน

ระยะเวลา:

15 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63

ต่อที่ 1: ทุกๆการใช้จ่าย 100 บาท รับคะแนนสะสม The 1 จำนวน 1 คะแนน

– เมื่อชำระบิลผ่านแอป Dolfin Wallet ทุก ๆ 100 บาท รับคะแนนสะสม The1 จำนวน 1 คะแนน (จำกัดสูงสุด 200 คะแนนต่อเดือน)

– ลูกค้าจะได้รับคะแนน The 1 ภายใน 1 วันทำการหลังจากชำระบิลเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอป Dolfin Wallet

– คะแนน The 1 ที่ลูกค้าได้รับจะยังไม่โอนเข้าบัญชี The1 จนกว่าลูกค้าจะทำการเชื่อมบัญชี The1 กับ Dolfin Wallet แล้ว

– เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิก The 1 ก่อนการชำระบิลผ่านแอป Dolfin Wallet เท่านั้นที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม The 1 ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้

– เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด กำหนด

– คะแนน The 1 ที่ลูกค้าได้รับนั้นไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ต่อที่ 2: ฟรีค่าธรรมเนียม

– ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระบิลผ่านแอป Dolfin Wallet ทั้งบิลที่เลือกจากเมนู “จ่ายบิล” หรือ จากการสแกนบิลเพื่อชำระเงิน

เงื่อนไขทั่วไป

– บิลบางประเภทอาจไม่สามารถชำระผ่าน Dolfin Wallet ได้หากชำระภายหลังกำหนดชำระเงินที่ระบุไว้ในบิล โดยในกรณีดังกล่าวลูกค้าจะต้องสอบถามช่องทางการชำระเงินจากหน่วยงานที่ออกบิลนั้น ๆ โดยตรง

– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกการให้คะแนน The 1 ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันระหว่าง 9.00 – 20.00 น.