ฟินคุ้ม 2 ต่อเมื่อจ่ายบิลกับดอลฟินวอลเล็ท

จ่ายบิลกับดอลฟินวอลเลท คุ้ม 2 ต่อ

ต่อที่ 1 ทุกๆการใช้จ่าย 100 บาท รับคะแนน The 1 point 1 คะแนน

ต่อที่ 2 ฟรีค่าธรรมเนียม