จ่ายบิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบัตรเครดิตกับดอลฟินวอลเลท ฟรีค่าธรรมเนียมและคุ้ม 3 ต่อ

Slider
Slider

จ่ายบิลกับดอลฟินวอลเลท คุ้ม 3 ต่อ

ต่อที่ 1 รับเงินคืนทันที 10 บาท/บิล

ต่อที่ 2 ทุกๆการใช้จ่าย 100 บาท รับคะแนน The 1 point 1 คะแนน

ต่อที่ 3 ฟรีค่าธรรมเนียม

ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชัน

ต่อที่ 1: รับเงินคืนทันที 10 บาท/บิล

– รับเงินคืน 10 บาท/ครั้ง ในรูปแบบของ Dolfin Bonus เมื่อลูกค้าจ่ายบิลค่าน้ำ หรือค่าไฟ หรือค่าบัตรเครดิตด้วยแอป Dolfin Wallet ขั้นต่ำ 200 บาท

– บิลที่ร่วมรายการได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง

– บิลบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้แก่ Kbank, Central Card, Krungsri Credit Card, Krungsri First Choice, KTC Credit Card, AEON และ Tesco Card

– จำกัดสูงสุด 3 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ไม่เกิน 30 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

– จำกัด 30,000 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

– Dolfin Bonus สามารถใช้ได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับ

– เงินคืนไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

ต่อที่ 2: ทุกๆการใช้จ่าย 100 บาท รับคะแนนสะสม The 1 จำนวน 1 คะแนน

– ทุก ๆ การใช้จ่าย 100 บาท ผ่านแอป Dolfin Wallet รับคะแนนสะสม The1 จำนวน 1 คะแนน

– ลูกค้าจะได้รับคะแนน หลังจากชำระเสร็จสิ้นแล้ว 1 วันทำการ ทั้งนี้จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอป Dolfin Wallet

– คะแนนที่ได้รับจะยังไม่โอนเข้าบัญชี The1 จนกว่าลูกค้าจะทำการเชื่อมบัญชี The1 กับกระเป๋าเงินแล้วเท่านั้น

– ในกรณีไม่เคยเป็นสมาชิก The1 โปรดลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก The1 และเชื่อมบัญชีกับกระเป๋าเงินให้แล้วเสร็จก่อนการซื้อสินค้าหรือบริการ

– เงื่อนไขการใช้คะแนนเป็นไปตามที่ The1 กำหนด

– คะแนนที่ได้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

ต่อที่ 3: ฟรีค่าธรรมเนียม

– ไม่มีค่าธรรมเนียมทุกการจ่ายบิลที่จ่ายด้วย Dolfin Wallet ทั้งบิลที่เลือกจากเมนู “จ่ายบิล” หรือ จากการสแกนบิลเพื่อชำระเงิน

 เงื่อนไขทั่วไป

– เงื่อนไขในการรับเงินคืนเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกการให้เงินคืนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการชำระค่าบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนโบนัสเงินคืน และThe1 point ที่ได้รับจากการชำระค่าบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 18.00 น.

 

ดอลฟิน โบนัส (Dolfin Bonus) คืออะไร

ดอลฟิน โบนัส คือ เงินเสมือนของดอลฟิน วอลเล็ท (Virtual Currency) สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดคู่กับการจ่ายด้วยเงินในบัญชีดอลฟิน วอลเล็ท โดยมีมูลค่าเทียบเท่าและสามารถใช้ได้เสมือนเงินสดทุกประการ แต่มีวันหมดอายุ และผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือถอนดอลฟิน โบนัสไปยังบัญชีธนาคารได้

วิธีการใช้ดอลฟิน โบนัส

เมื่อชำระเงินที่ร้านค้า หากผู้ใช้มีดอลฟิน โบนัสเหลืออยู่ ระบบจะดึงเอาดอลฟิน โบนัสมาใช้ก่อนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่าหรือป้อนจำนวนดอลฟิน โบนัสที่ต้องการได้ เช่น หากจำนวนเงินที่จะชำระคือ 100 บาท และผู้ใช้มีดอลฟิน โบนัสคงเหลือ 30 บาท เมื่อชำระเงิน ระบบจะหักดอลฟิน โบนัสจำนวน 30 บาทก่อน แล้วจึงหัก 70 บาทจากยอดเงินดอลฟิน วอลเล็ทของผู้ใช้