รับฟรีเงิน 50 บาท เมื่อเติมเงินผ่านช่องทางแอปธนาคาร Bualung mBanking ขั้นต่ำ 500 บาท

รับฟรีเงิน 50 บาท เมื่อเติมเงินผ่านช่องทางแอปธนาคาร Bualung mBanking ขั้นต่ำ 500 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • รับฟรีเงิน 50 บาท เมื่อเติมเงินบัญชีดอลฟินวอลเล็ทผ่านช่องทางแอปธนาคาร Bualuang mBanking ขั้นต่ำ 500 บาทต่อครั้ง ภายในระยะเวลาแคมเปญ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564 โดยลูกค้าต้องเข้าแอปดอลฟินวอลเล็ท กดเลือก “เติมเงิน” ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมเงิน และเลือกเติมเงินผ่านแอปธนาคาร Bualuang mBanking จากนั้นลูกค้าจะเข้าสู่แอป Bualuang mBanking เพื่อทำธุรกรรมเติมเงินในแอป

  • เงิน 50 บาท จะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพที่ลูกค้าใช้เติมเงิน ในวันถัดไปนับจากวันที่ทำรายการเติมเงินสำเร็จ

  • สิทธิพิเศษนี้ ให้เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยเติมเงินวอลเล็ท และผูกบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต กับบัญชีดอลฟินวอลเล็ท

  • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน และจำกัดสูงสุด 5,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

  • เงื่อนไขในการสิทธิพิเศษเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.