Dolfin x BBL Debit card

Dolfin x BBL Debit card

แคมเปญระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 15 กรกฎคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ผูกบัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพกับดอลฟินวอลเล็ท เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพผ่านดอลฟินวอลเล็ทรับดอลฟินโบนัสรวมสูงสุด 100 บาท/เดือน

 • เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพผ่านดอลฟินวอลเล็ท ลูกค้าจะได้รับดอลฟินโบนัสมูลค่า 5 บาท  ต่อ 1 รายการ โดยจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 20 รายการ/เดือน

 • ลูกค้ามีสิทธิได้รับดอลฟินโบนัสภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่เกิน 100 บาท/เดือน

 • จำกัด 20 สิทธิ์/ ผู้ใช้/ เดือน และจำกัดสิทธิ์รวม 20,000 สิทธิ์/เดือน ทั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 120,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องใช้ดอลฟินโบนัสที่ได้รับภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับ เมื่อดอลฟินโบนัสหมดอายุแล้วลูกค้าจะไม่สามารถใช้ดอลฟินโบนัสนั้นได้อีก

เงื่อนไขทั่วไป

 

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนโบนัสเงินคืนที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.