เงื่อนไขโปรโมชันบัตรเครดิตกรุงศรี

รายละเอียดโปรโมชัน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300บาท ตลอดรายการ

 

 • รับเครดิตเงินคืน 5% เพียงสะสมยอดใช้จ่ายครบทุก 500 บาท/เดือน สูงสุดไม่เกิน 100 บาท/เดือน

 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตภายในเดือนถัดไป ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข

 • ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนก่อนใช้จ่ายผ่านแอป UChoose (ฟรี) หรือส่ง SMS พิมพ์ DF1 (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 081-927-9999 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่าน Dolfin Walletที่ร้านค้าร่วมรายการแบบชำระเต็มจำนวน ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB

 • *สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด100 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือสูงสุด 300บาท/บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 500บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 25บาท (5%)

 • ลงทะเบียนก่อนทำรายการผ่านแอปUChoose หรือส่ง SMS เพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

 • บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนภายในเดือนถัดไป ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)

 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง และยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan

 • บัตรเครดิตที่ได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องมีสถานะเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานDolfin Wallet หากพบว่าลูกค้าใช้ Dolfin Wallet ผิดวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามโปรโมชันคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าDolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 00 น. ถึง 22.00 น.