Free Upsize Scoop! ลูกค้าแลกซื้อ ไอศกรีมขนาด Wonder Scoop ในราคา 129 บาท

Free Upsize Scoop! ในราคา 129 บาท (ราคาปกติ 159 บาท) ที่ร้าน Baskin Robbins

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ  รับสิทธิ์ได้ในวันที่ 15-17 มกราคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

– กดรับคูปองเพื่อแลกซื้อไอศกรีมขนาด Wonder Scoop ในราคา 129 บาท (ราคาปกติ 159 บาท) ที่ร้าน Baskin Robbins ทุกสาขาที่ร่วมรายการ และชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท
– สิทธิพิเศษนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 15-17 มกราคม 2564 (ระหว่างเวลา 13:00 – 24:00 น.)
– จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ และจำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ
– คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่รับสิทธิ์ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 24:00 น.
– เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
– ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเล็ท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี)
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)
– เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.