สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตหรือเดบิต เมื่อใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต หรือเดบิต
เมื่อใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต หรือเดบิต
เมื่อใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขและข้อกำหนด

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด5% จากยอดสะสมต่อเดือน + รับคะแนนเดอะวันสูงสุด X5 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ด้วย Dolfin Wallet

ยอดช้อปสะสมต่อเดือน (บาท)

เครดิตเงินคืน (บาท)

4,000 บาท

100 

30,000 บาท

1,500

 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาทต่อบัญชีบัตรหลักต่อเดือน และสูงสุด 3,000 บาทต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ

 • ลงทะเบียนทาง SMS ภายในวันที่ทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ DOL4 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-278-2222 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

เงื่อนไขทั่วไป: 

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ Dolfin Wallet เท่านั้น

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสด ได้

 • บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์ 

 • บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้เครดิตเงินคืนไปโดยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน  หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิกหรือปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง 

 • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว 

 • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น 

 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง 

 • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขเครดิตเงินคืนสูงสุด5%: 

 • สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวันต่อเดือนที่ Dolfin Wallet เดือนที่1 วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ม.ค. 65 / เดือนที่ 2 วันที่ 1 ก.พ. 65 – 28 ก.พ. 65/ เดือนที่ 3 วันที่ 1 มี.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (หรือลงทะเบียนฟรีผ่าน Application UChoose ) ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกและครั้งเดียวตลอดรายการ และบริษัทฯจะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังจบสิ้นเดือน 

 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาทต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักต่อเดือนและสูงสุด 3,000 บาทตลอดรายการ 

เงื่อนไขคะแนนเดอะวันสูงสุด X5 : สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะ

วัน กับ Dolfin Wallet และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตดังกล่าวผ่าน Dolfin Wallet ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.centralthe1card.com/th/promotion/shopping/dolfin-wallet.html


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดส์

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 – 28 ก.พ. 65

 

สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดส์ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท รับดอลฟิน โบนัส 1,200 บาท*(ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 มี.ค 65)

เงื่อนไขโปรโมชัน

 • เฉพาะผู้สมัครบัตรหลักรายใหม่ ของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน (ไม่เคยใช้บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน หรือ ยกเลิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) ซึ่งได้แจ้งชื่อและข้อมูลการติดต่อแก่บริษัทฯผ่านทางแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet ที่ลิ้งค์นี้ bit.ly/T1xDolfin1221 และทำการสมัครบัตรฯระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565โดยจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น

 • ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอปพลิเคชันครบตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วัน นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับอนุมัติ จะได้รับดอลฟิน โบนัส 1,200 บาท

 • จำกัดดอลฟิน โบนัส 1,200 บาทต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ

 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมจะคำนวณรวมกับบัญชีบัตรหลักโดยสิทธิประโยชน์ในรายการนี้มอบให้เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรหลักเท่านั้น

 • ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ถูกนับรวมได้แก่ยอดแลกเปลี่ยน/ซื้อเงินตราสกุลเงินต่างประเทศทุกกรณี,ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน, ยอดเบิกถอนเงินสด, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, การซื้อประกันทุกชนิด, การซื้อกองทุนรวม, การตัดชำระค่าสาธารณูปโภค (Central Pay all) และ/หรือการตัดชำระรายเดือนรายปี, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง (VOID), ยอดใช้จ่ายในหมวดภาษี, การซื้อสื่อโฆษณาผ่าน Facebook, การเติมเงิน e-wallet, ยอดใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์อันได้มาในทางทุจริตไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเจตนาโดยทุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย และกรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (TAX refund) เป็นต้น

 • ทางบริษัทจะส่งโค้ดให้ผู้ที่สะสมยอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขผ่านทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE  ในแท็บ คูปอง (COUPON) ลูกค้าต้องนำโค้ดไปกรอกในแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet โดยการเข้าที่แท็บ ฉัน (Me) เลือก รหัสโปรโมชัน (Promo Code) และใส่โค้ดที่ได้จากแอปพลิเคชัน UCHOOSE

 • ลูกค้าจะได้รับโค้ดภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาสะสมยอดใช้จ่ายตามที่กำหนด

 • โค้ดที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทฯผ่านทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE สามารถนำมากรอกเพื่อรับดอลฟิน โบนัส 1,200 บาท ในแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ทางบริษัทฯและแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet จะไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี

 • ดอลฟิน โบนัส มีอายุการใช้งานจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น

 • ดอลฟิน โบนัส ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 • พนักงานในเครือกรุงศรีฯไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้

 • บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้ดอลฟิน โบนัสไปโดยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว

 • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว

 • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตออมสิน

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65

พิเศษ 1 รับเครดิตเงืนคืนสูงสุด 600 ตลอดรายการ*

ยอดสะสม/ เดือน                   เครดิตเงินคืน

ครบทุก 500 บาท                   20 บาท (สูงสุด 200 บาท)​

พิมพ์ GDF1#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 0625965522 ลงทะเบียน 1 ครั้ง ตลอดรายการ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

พิเศษ 2 เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 300 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม 500 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 50 บาท

พิมพ์ GDF2#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0625965522 ลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อต้องการแลกคะแนนสะสม (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ทาง SMS โดยพิมพ์ GDF1#หมายเลขบัตร 12 หลักท้าย ส่งมาที่ หมายเลข 0625965522 และรอรับ SMS ตอบกลับ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)

 • คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสม ครบทุก 500 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 20 บาท จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/ บัตร/ เดือน หรือ  600 บาท ตลอดรายการ

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

 • ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ทาง SMS โดยพิมพ์ GDF2#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0625965522 ลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อต้องการแลกคะแนนสะสม (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

 • จำกัดการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 คะแนน (เทียบเท่า 500 บาท) ต่อบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และแลกคะแนนสะสมทุก 500 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 50 บาท

 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้น โดยลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อต้องการขอแลกคะแนน และคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนเงื่อนไขการใช้จ่าย และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี

 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับเงื่อนไขการใช้จ่าย ณ วันที่ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสม ธนาคารจะไม่ทำการเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตร


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต JCB

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไขโปรโมชั่น

คูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท

 • ลูกค้ารับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท เมื่อซื้อสินค้า/บริการผ่านดอลฟินวอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum หรือ Ultimate ที่ออกในประเทศไทย มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 300 บาท / เซลส์สลิป

 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 300 บาท / เซลล์สลิป เพื่อรับคูปองแทนเงินสด ต้องเป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

 • จำกัด 2 สิทธิ์ / บัญชี / เดือน

 • จำกัด 2,500 สิทธิ์ / เดือน หรือ 30,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท สามารถใช้ได้เมื่อทำรายการขั้นต่ำ 100 บาท / เซลล์สลิป ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท โดยจะต้องใช้คูปองดังกล่าวภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับและต้องใช้คู่กับการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum หรือ Ultimate เท่านั้น

คูปองแทนเงินสดมูลค่า 120 บาท

 • ลูกค้ารับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 120 บาท เมื่อซื้อสินค้า/บริการผ่านดอลฟินวอลเล็ทด้วยบัตรเครดิต JCB Ultimate ที่ออกในประเทศไทย มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลส์สลิป

 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 1,000 บาท / เซลล์สลิป เพื่อรับคูปองแทนเงินสด ต้องเป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

 • จำกัด 1 สิทธิ์ / บัญชี / เดือน

 • จำกัด 100 สิทธิ์ / เดือน หรือ 1,200 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 120 บาท สามารถใช้ได้เมื่อทำรายการขั้นต่ำ 300 บาท / เซลล์สลิป ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท โดยจะต้องใช้คูปองดังกล่าวภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับและต้องใช้คู่กับการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB Ultimate เท่านั้น


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรี

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 – 28 ก.พ. 65

 

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 700 บาท*,**ไม่ต้องใช้พอยต์แลก

รับคุ้ม  เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด  600 บาท*  

เพียงสะสมยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการ….บาท

ต่อเดือน

รับเครดิตเงินคืน

ครบทุก 1,000 

30 บาท (สูงสุด 150 บาท)

ครบ 10,000

300 บาท 

 พิเศษยิ่งใช้หลายแอปยิ่งคุ้ม รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 100 บาท** 

 • เพียงมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย 3 แอปที่ร่วมรายการ และมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เดือน ทั้ง 2 เดือน
 • โปรดลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการผ่านทางแอป UCHOOSE เท่านั้น ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ (โดยพิมพ์คำค้นหาหน้าโปรโมชั่นว่า “PAY1”)  โดยรอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ (ฟรีค่าบริการ)
 •  *ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอปที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือนและจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท/ บัญชีบัตรหลัก /ตลอดรายการ 
 • **ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอปที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

คุ้ม2  แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%*** โดยไม่มียอดช้อปขั้นต่ำ

 • เพียงใช้จ่ายโดยไม่มีขั้นต่ำต่อสลิป  + แลกทุก 300 พอยต์ = รับเครดิตเงินคืน 30 บาท***
 • โปรดแลกพอยต์หลังใช้จ่ายภายในเดือนที่ทำรายการ (ฟรีค่าบริการ) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE เท่านั้น (โดยพิมพ์คำค้นหาโปรโมชั่นว่า “EWP”)  
 • ไม่จำกัดการแลกพอยต์ต่อวัน แต่จำกัดการแลกพอยต์สูงสุด 300,000 พอยต์ (เทียบเท่า 30,000 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/เดือน โดยเครดิตเงินคืนโอนภายในวันถัดไป

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่านช่องทาง UCHOOSE ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรีผ่านแอป E-Wallet ที่ร่วมรายการหรือชำระด้วยการสแกนจ่ายผ่าน QR ผ่านแอป UChoose แบบชำระเต็มจำนวน ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB  เท่านั้น (สำหรับ JCB ยังไม่สามารถชำระด้วยการสแกนจ่ายผ่าน QR ผ่านแอป UCHOOSE)

 • บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี, บัตรเครดิต กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้, บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร, บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท, บัตรเครดิต เอไอเอ ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด ทุกประเภท (บัตรเครดิตกรุงศรี นาว ไม่ร่วมรายการ)

 • แอปที่ร่วมรายการได้แก่ Dolfin Wallet,Rabbit LINE Pay ,ShopeePay,True Money Wallet และการชำระด้วยการสแกนจ่ายผ่าน QR ผ่านแอป UCHOOSE

 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 28 ก.พ. 65

 • *ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอปที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือนและจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท/ บัญชีบัตรหลัก /ตลอดรายการ

 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการ สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้  โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมครบ 1,000-1,999 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 30 บาท ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 2,000-2,999 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 60 บาท ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 3,000-3,999 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 90 บาทยอดใช้จ่ายสะสมครบ 4,000-4,999 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 120 บาท ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 5,000-9,999 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 150 บาทหรือยอดใช้จ่ายสะสมครบ 10,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 300 บาท 

 • บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนภายใน 7 วันหลังจากสิ้นเดือนในแต่ละเดือน ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)

 • **จำกัดการรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสำหรับสมาชิกบัตรมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน ครบทั้ง 2 เดือน และต้องมียอดใช้จ่ายผ่านแอปที่ร่วมรายการอย่างน้อย  3 แอปพลิเคชัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท /บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ 

 • บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรี ช้อปห้าง รับคุ้ม ปังไม่ไหว

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 – 28 ก.พ. 65

 

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 4%* เฉพาะรูดเต็มเท่านั้น

 • ลงทะเบียนก่อนทำรายการเพียงครั้งเดียวผ่าน Uchoose ฟรี พิมพ์ค้นหาหน้าโปรโมชั่นด้วย “รหัสลงทะเบียนของแต่ละห้างสรรพสินค้า” หรือ ส่ง sms พิมพ์ “รหัสลงทะเบียนของแต่ละห้างสรรพสินค้า (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081 927 9999 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายบริการของลูกค้า) รอรับข้อความยืนยันจากระบบ

  • รหัสลงทะเบียน เซ็นทรัลทุกสาขา : CEN

  • รหัสลงทะเบียน โรบินสันทุกสาขา : RBS

เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่
(
บาท/เซลล์สลิป)

รับเครดิตเงินคืน

(บาท)*

3,000 ขึ้นไป

100

10,000 ขึ้นไป

400

 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน/ห้างสรรพสินค้า โดยเครดิตเงินคืนจะเข้าภายในวันถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ 

*เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืนสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรีทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์และ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว)

 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

 • สงวนสิทธิ์การให้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี นาว) เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 – 28 ก.พ. 65

 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน ต่อห้างสรรพสินค้า (รวมบริการผ่านช่องทาง Chat&Shop และ Call&Shop รวมถึงการใช้จ่ายผ่านช่องทาง Dolfin Wallet)

 • รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตในวันถัดไปหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข 

 • ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป 

 • กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น

 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯในช่วงเวลาเดียวกันได้

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลักบริษัทฯ

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65

ผูกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม แล้วชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet รับเครดิตเงินคืนสุดคุ้ม สูงสุด 1,960 บาท + รับเพิ่มเครดิตเงินสูงสุด 3%

ผูกแล้วติ๊ดเลย จ่ายง่าย ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม! รับเครดิตเงินคืนสูงสุด

คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 360 บาท

ยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน

รับเครดิตเงินคืน

ครบทุก 800  บาท

25 บาท (สูงสุด 100 บาท)

ครบทุก 4,000 บาท

120 บาท (สูงสุด 360 บาท)

(รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 360 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 1,440 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

 • ลงทะเบียนครั้งเดียวก่อนทำรายการผ่านแอป UCHOOSE ฟรี หรือ SMS ลงทะเบียน พิมพ์ EW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า 16 หลัก ส่งมาที่ 0812563333 รับข้อความยืนยันตอบกลับ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายของผู้ให้บริการ)

คุ้มที่ รับสิทธิ์แลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

 • กดรับสิทธิ์ผ่านหน้าโปรโมชั่น>ค้นหา>E-Wallet หรือ EW บนแอป UCHOOSE  เท่านั้น

  (จำกัดการรับสิทธิ์แลกคะแนน 1 สิทธิ์ หรือ 1,000 คะแนน/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และสูงสุด 4 สิทธิ์หรือ 4,000 คะแนน ตลอดรายการ) (จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 130 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 520 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

คุ้มที่ 3  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%*

ยอดใช้จ่ายสะสม/เดือน

จำนวนเงินที่นำมาคำนวณ (บาท)

รับเครดิตเงินคืน

ตั้งแต่ 8,000 – 19,999 บาท

ตั้งแต่ 1-19,999  บาท

1%

20,000 – 79,999 บาท

20,000 – 79,999

2%

80,000 บาทขึ้นไป

จำนวนที่เกิน 80,000  บาทขึ้นไป

3%

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท /เดือน/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก หรือ 7,500 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

 • พิเศษ! รับเพิ่มอีก 3,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมตลอดรายการตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไปและมียอดใช้จ่ายในช่วงรายการตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก (ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 64 – 31 ม.ค. 65)

 • ลงทะเบียนครั้งเดียวก่อนทำรายการผ่านแอพ UCHOOSE หรือ SMS ลงทะเบียนพิมพ์  NW4 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งไปที่ 0812563333 และรอรับ SMS ตอบรับการยืนยันสิทธิ์ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

 • สมาชิกบัตรต้องได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการจึงจะถือว่าการลงทะเบียนถูกต้องและมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการ โดยบริษัทจะเริ่มคำนวณยอดการใช้จ่ายสะสมให้หลังจากลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้น

*เงื่อนไขคุ้มที่ 1:                                                

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE หรือ SMS โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการก่อนชำระเงินผ่านบัตรฯ

 • รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด จะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่และเวลาที่ท่านลงทะเบียนสำเร็จ โดยได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ และยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์ เมื่อสมาชิกใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขระบบจะทำการเครดิตเงินคืน ภายใน 3-5 วันทำการ หลังจบรายการในแต่ละเดือน ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน

 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการ สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้โดยจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมจากแอป E-Wallet ที่ร่วมรายการ ได้แก่ ShopeePay, TrueMoney Wallet, Rabbit LINE Pay, Dolfin wallet

 • สงวนสิทธิ์ในการไม่นับรวมยอดเครดิตเงินคืนสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านแอป Shopee Market Place ทุกกรณี, ยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ (Inter-Spending), ยอดใช้จ่ายของทุกแอปในหมวดขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส,  MRT, เติมเงิน EASY PASS, Toll Way, LINEMAN Taxi, ขนส่งนครชัยแอร์ เป็นต้น

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 360 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือสูงสุด 1,440 บาท ตลอดรายการ เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนผ่าน E-Wallet: ShopeePay, TrueMoney Wallet, Rabbit LINE Pay, Dolfin wallet วันที่ 1 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยน แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

**เงื่อนไขคุ้มที่ 2 การแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 13%

 • เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนผ่านวงเงินบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ที่ E-Wallet: ShopeePay, TrueMoney Wallet, Rabbit LINE Pay, Dolfin wallet ในวันที่ 1 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65

 • กำหนดยอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับสิทธิ์แลก 1,000 คะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 130 บาท

 • จำกัดการรับสิทธิ์แลกคะแนน 1 สิทธิ์ หรือ 1,000 คะแนน/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และสูงสุด 4 สิทธิ์หรือ 4,000 คะแนน ตลอดรายการ

 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 130 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 520 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

 • สงวนสิทธิ์ในการไม่นับรวมยอดเครดิตเงินคืนสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านแอป Shopee Market Place ทุกกรณี, ยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ (Inter-Spending), ยอดใช้จ่ายของทุกแอปในหมวดขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส,  MRT, เติมเงิน EASY PASS, Toll Way, LINEMAN Taxi, ขนส่งนครชัยแอร์ เป็นต้น

 • สมาชิกต้องมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อนกดรับสิทธิ์แลกคะแนน

 • กดรับสิทธิ์ผ่านหน้าโปรโมชั่น เลือกค้นหา และพิมพ์คำว่า “E-Wallet” บนแอป UCHOOSE โดยแลกภายในเดือน เท่านั้น

 • ใช้คะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์รีวอร์ดแลกรับเครดิตเงินคืน 130 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และร้านค้าที่ร่วมรายการ

 • ระบบจะทำการตัดคะแนนสะสม 1,000 คะแนน/ การแลก/ ครั้ง เท่านั้นไม่สามารถแลกคะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ เมื่อทำการแลกคะแนนสำเร็จ  ระบบจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักของสมาชิกในวันถัดไป

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วีซ่า และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัมที่มีคะแนนสะสมเพียงพอ เท่านั้น

 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยน แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • รับเครดิตเงินคืน 1% สำหรับยอดใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวนสะสมตั้งแต่ ตั้งแต่ 8,000 –  19,999 บาท  โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนตั้งแต่บาทแรก

 • รับเครดิตเงินคืน 2% สำหรับยอดใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวนสะสมตั้งแต่ ตั้งแต่ 20,000 – 79,999 บาท โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนตั้งแต่ที่มียอดใช้จ่าย 20,000 – 79,999 บาท

 • รับเครดิตเงินคืน 3% สำหรับยอดใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวนสะสมตั้งแต่ ตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจำนวนที่เกิน 80,000 บาทขึ้นไป

 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 7,500 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 64 – 31 ม.ค. 65

 • สำหรับสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวมตลอดรายการตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป และมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป/ เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 3,000 บาท/ หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเพิ่มให้ท่านภายในวันที่ 18 ก.พ. 65 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้

 • รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาดจะเริ่มคำนวณหลังจากลงทะเบียนสำเร็จและได้รับข้อความตอบรับ โดยยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์ บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนตามยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน และสูงสุดไม่เกิน 2,500  บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 7,500 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ ตลอดรายการ  โดยเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายจากทุกร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ยกเว้นร้านค้าหรือการใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการยกเว้น ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโอนเครดิตเงินคืนให้ท่านภายใน 3 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด โดยจะเครดิตเงินคืนในวันที่ 3 ธ.ค. 64 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน พ.ย. 64, ในวันที่ 3 ม.ค. 65 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ธ.ค. 64 และ ในวันที่ 3 ก.พ. 65 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ม.ค. 65 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) หรือ ลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE Application (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการส่งเสริมการตลาด โดยสมาชิกที่มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิเงินคืนต้องลงทะเบียนด้วยรหัส NW4 ตามรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน โดยสมาชิกที่ลงทะเบียนจะต้องได้รับข้อความยืนยันในการเข้าร่วมรายการจึงจะได้รับสิทธิในการรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไขของรายการทุกประการ และ ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

 • รายการชำระค่าสาธารณูปโภคแบบอัตโนมัติ (การไฟฟ้านครหลวง, การประปานครหลวง, TOT) [Utility On-Us]

 • รายการในหมวดทองคำ หมายถึงร้าน ห้างร้าน บริษัทฯที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าทองคำ เครื่องประดับมีมูลค่า [Gold]

 • รายการในหมวดการซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ เช่น RMF , SSF หมวดของ Broker ซื้อขายหุ้นต่างๆ เป็นต้น [Finance]

 • รายการใช้จ่ายในหมวดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ [Foreign Exchange]

 • รายการซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี)

 • รายการใช้จ่ายในหมวดประกัน [Insurance]

 • รายการใช้จ่ายในต่างประเทศ [Inter-Spending] รวมถึง รายการช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ที่จดทะเบียนต่างประเทศ เป็นสกุลเงินบาท เช่น Amazon, Google, Facebook เป็นต้น

 • รายการใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน ที่มียอดการใช้จ่ายตั้งแต่3,001 บาทขึ้นไป/ รายการ

 • รายการใช้จ่ายในหมวดซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น บิ๊กซี, เทสโก้โลตัส, ท็อปส์ มาร์เก็ตและเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์, วิลล่ามาร์เก็ท, กูร์เมต์ มาร์เก็ตและโฮม เฟรชมาร์ท, แม็กซ์ แวลู, ฟู้ดแลนด์, แม็คโคร และซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆ รวมถึงรายการใช้จ่ายOnline ผ่านร้านค้าดังกล่าว ที่มียอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 5,001 บาทขึ้นไป/ รายการ

 • ยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ และผิดกฎหมายการใช้บัตรเครดิต ซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจสิทธิขาดในการพิจารณาระงับการให้คะแนนสะสมพิเศษจากรายการ ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวม ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมบัตร  ค่าปรับ และรายการใช้จ่าย ที่ยกเลิก

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด


สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต LINE BK รับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 100 บาท

ระยะเวลาแคมเปญ 1 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 65

รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท 1 ใบ เมื่อใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ด้วยบัตรเดบิต LINE BK ครบ 200 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต LINE BK รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิต LINE BK ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท โดยมียอดชำระขั้นต่ำ 200 บาท /เซลส์สลิป

 • จำกัดสิทธิ์สูงสุด 2 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/แคมเปญ รวมมูลค่าคูปองแทนเงินสดสูงสุด 100 บาท/บัญชีผู้ใช้/แคมเปญ

 • คูปองแทนเงินสด 50 บาท สามารถใช้ได้กับการใช้จ่ายในครั้งต่อไปขั้นต่ำ 100 บาท/เซลส์สลิป และเป็นยอดชำระจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ด้วยบัตร LINE BK เท่านั้น ทั้งนี้ จำกัดการใช้คูปองแทนเงินสด 1 ใบต่อการใช้จ่าย 1 ครั้ง

 • คูปองแทนเงินสดจะส่งถูกเข้าบัญชีดอลฟิน ภายในวันที่ทำรายการ

 • คูปองแทนเงินสดมีอายุ 30 วัน หลังจากวันได้รับสิทธิ์

 • จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ

 • ระยะเวลาแคมเปญ 1 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 65

 • บัตรเดบิต LINE BK นี้รวมถึงบัตรเดบิต บัตรเดบิตออนไลน์ และบัตรเดบิตคู่วงเงิน

 • โปรดใช้คูปองภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต  Lotus Visa

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 – 28 ก.พ. 65

สะสมยอดใช้จ่าย / เดือน*              รับเครดิตเงินคืน*

ครบทุก 4,000 บ.                           70 บ. (สูงสุด 350 บาท)

 • รับเพิ่มพิเศษ เครดิตเงินคืน 2,000 บาท* เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบ 150,000 บาท / ตลอดรายการ

 •  จำกัดเครดิตเงินคืนปกติสูงสุด 350 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน รวมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 3,050 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ “ช้อปออนไลน์ โปร(ไม่)ลับ แต่รับคุ้ม” เมื่อใช้จ่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่น หรือร้านค้าชั้นนำอื่นๆ ผ่านทรูมันนี่ วอทเล็ท ยกเว้นการใช้จ่ายที่โลตัส

 •  SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการ พิมพ์ TOSS4 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร  16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์)

 เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน UChoose หรือ SMS สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับภายในวันที่ทำการใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 เท่านั้น

 • ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายจาก 11 เว็บไซต์/แอปที่ร่วมรายการ TrueMoney Wallet, Lazada, Shopee, ShopeePay, Alibaba, Aliexpress, Netflix, EasyBills, MakroClick, Konvy, Dolfin เท่านั้น

 • สงวนสิทธิ์คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายจริงหลังหักส่วนลด (ถ้ามี) ทั้งนี้รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะไม่นำมารวมคำนวนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้

 • จำกัดเครดิตเงินคืนปกติสูงสุด 350 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน รวมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 3,050 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ “ช้อปออนไลน์ โปร(ไม่)ลับ แต่รับคุ้ม”

 • สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 15 ม.ค. 65 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ธ.ค. 64, ภายในวันที่ 15 ก.พ. 65 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ม.ค. 65 และ ภายในวันที่ 15 มี.ค.65 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ก.พ. 65 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน

 • กรณีลูกค้าทักท้วงรายการใช้จ่ายหรือการเครดิตเงินคืน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบและเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นสุดรายการฯ ทั้งนี้รายการใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดข้างต้นเท่านั้น หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ไม่นับรวม ยอดใช้จ่ายที่ ShopeeFood และการผ่อนชำระผ่าน ShopeePay, ยอดผ่อนชำระสินค้า(EPP), รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน, การเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม,รายการที่ใช้จ่ายในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือผู้ถือบัตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิได้ และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง

 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด


สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต และบัตรเครดิตธนาคาร TMRW

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 – 28 ก.พ. 65

 

ลูกค้าที่สมัครบัญชี TMRW และได้รับอนุมัติบัตรเครดิต TMRW รับคูปองแทนเงินสดดอลฟิน วอลเล็ทรวมสูงสุด 2,700 บาท เมื่อเปิดบัญชีด้วยโค้ด DOLFTMRW1221 และใช้จ่ายกับ TMRW ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

ต่อที่ 1 รับคูปองแทนเงินสดดอลฟิน วอลเล็ท รวม 300 บาท (100 บาท x 3 ใบ)

 • เมื่อเปิดบัญชี TMRW + ฝากเงินเข้าบัญชี TMRW Everyday 10,000 บาท และคงไว้จนถึงสิ้นเดือนที่เปิดบัญชี แต่หากเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ของเดือน ต้องคงเงินถึงสิ้นเดือนถัดไป นับจากเดือนที่เปิดบัญชี (เงินที่คงไว้ถึงสิ้นเดือนจะคำนวณจากบัญชี TMRW Everyday และ TMRW Savings* รวมกัน)

ต่อที่ 2 รับคูปองแทนเงินสดดอลฟิน วอลเล็ท 100 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต TMRW ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ครบทุกๆ 1,000 บาท ต่อเดือนปฏิทิน เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 12 เดือน นับจากวันที่บัตรเครดิต TMRW ได้รับการอนุมัติ (สูงสุดไม่เกิน 200 บาท/ เดือนปฏิทิน หรือไม่เกิน 2,400 บาท ตลอดแคมเปญ)

โปรโมชันบัตรเครดิตนี้ให้เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิต TMRW ใหม่เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิต TMRW และ/หรือบัตรเครดิตยูโอบีไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน/ผู้สมัครที่เคยมีบัตรเครดิต TMRW และยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครบัตรต้องเปิดบัญชี TMRW ด้วย

ดาวน์โหลดและสมัคร TMRW

 • คลิกและสมัคร TMRW ผ่านปุ่ม ‘สมัคร TMRW เลย’ ที่ด้านล่าง

 • เมื่อดาวน์โหลดและสมัคร โค้ดโปรโมชัน DOLFTMRW1221 จะถูกใส่ให้โดยอัตโนมัติ (กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าโค้ดโปรโมชันถูกต้องก่อนกดปุ่มส่งใบสมัคร)

 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 – 28 ก.พ. 2565

เงื่อนไขการใช้คูปองแทนเงินสด Dolfin

 • คูปองแทนเงินสดนี้ใช้ได้เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต TMRW (ที่ออกในประเทศไทย) ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ลูกค้ากรอกรหัสโปรโมชันที่ได้รับจาก SMS ลงในดอลฟิน วอลเล็ท หน้าฉัน > รหัสโปรโมชัน เพื่อรับ คูปองแทนเงินสดเข้าในคูปองของฉัน

 • คูปองแทนเงินสดที่ได้รับจากโปรโมชันเงินฝาก

  • คูปองแทนเงินสด มูลค่ารวม 300 บาท (100 บาท x 3 ใบ) แต่ละใบมีขั้นต่ำในการใช้ 100 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) และใช้ได้เซลส์สลิปละ 1 คูปองเท่านั้น

  • ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 – 31 พ.ค. 2565 (ลูกค้าต้องกรอกรหัสโปรโมชันที่ได้รับจาก SMS ลงใน ดอลฟิน วอลเล็ท เพื่อรับคูปองแทนเงินสด ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2565)

  • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น

  • ทั้งหมด 500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น

 • คูปองแทนเงินสดที่ได้รับจากโปรโมชันใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

  • คูปองแทนเงินสดมีมูลค่าต่อใบ 100 บาท ขั้นต่ำในการใช้ 100 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) และใช้ได้เซลส์สลิปละ 1 คูปองเท่านั้น

  • คูปองแทนเงินสดที่ได้รับจากโปรโมชันใช้ผ่านบัตรเครดิต จะมีอายุ 30 วันนับจากวันที่ได้รับ SMS (ทั้งนี้ ลูกค้าต้องกรอกรหัสโปรโมชันที่ได้รับจาก SMS ลงในดอลฟิน วอลเล็ทเพื่อรับคูปองแทนเงินสดภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับ SMS มิเช่นนั้นจะไม่สามารถรับคูปองได้)

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้

 • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ กำหนด


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรวีซ่า

แคมเปญระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65

For all banks ฟินทุกการใช้จ่ายกับบัตรวีซ่า

 รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท เมื่อผูกบัตรวีซ่าและใช้จ่ายครั้งแรกตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรวีซ่าทุกประเภท ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย

 • ลูกค้าดอลฟินวอลเล็ทผูกบัตรวีซ่ากับดอลฟิน วอลเล็ท ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น พร้อมใช้จ่ายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ 200 บาท/เซลล์สลิป

  ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทด้วยบัตรดังกล่าว รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท

 • จำกัดการรับคูปองแทนเงินสด 1 สิทธิ์ ต่อท่าน ตลอดระยะเวลารายการ

 • คูปองแทนเงินสด จำนวนจำกัด 25,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการ

 • คูปองแทนเงินสดจะส่งเข้าบัญชีดอลฟิน ภายใน 14 วันนับจากวันที่ทำรายการ

 • คูปองแทนเงินสดมีอายุ 30 วันหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ์

 • การใช้คูปองแทนเงินสด 50 บาท ต้องมียอดขั้นต่ำ 100 บาท ต่อเซลส์สลิป และต้องชำระผ่านดอลฟิน วอลเล็ทด้วยบัตรวีซ่าบัตรเดียวกับที่ทำการจ่ายครั้งแรกเท่านั้น

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ ต่อเซลส์สลิป

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565

 • บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด ผู้ให้บริการดอลฟิน วอลเล็ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย หรือไทยพาณิชย์

รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท เมื่อผูกบัตรวีซ่า และใช้จ่ายครั้งแรกตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรวีซ่าทุกประเภท ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย

 • ลูกค้าดอลฟินวอลเล็ทผูกบัตรวีซ่ากับดอลฟิน วอลเล็ท ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น พร้อม รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท 2 สิทธิ์

  เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรดังกล่าวตามเงื่อนไข

 • ใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทด้วยบัตรวีซ่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ 200 บาท/เซลล์สลิป รับ 1 สิทธิ (จำกัดสิทธิ์รวม 25,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการ)

 • ใช้จ่ายผ่านดอลฟินดอลฟิน วอลเล็ทด้วยบัตรวีซ่าเป็นครั้งแรกโดยเป็นการสแกน QR บัตรเครดิตตั้งแต่ 200 บาท/เซลล์สลิป รับ 1 สิทธิ

  (เฉพาะบัตรเครดิต วีซ่าของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน))

  (จำกัดสิทธิ์รวม 5,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการ)

 • คูปองแทนเงินสดจะส่งเข้าบัญชีดอลฟิน ภายใน 14 วันนับจากวันที่ทำรายการ

 • คูปองแทนเงินสดมีอายุ 30 วันหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ์

 • การใช้คูปองแทนเงินสด 50 บาท ต้องมียอดขั้นต่ำ 100 บาท ต่อเซลส์สลิป และต้องชำระผ่านดอลฟิน วอลเล็ทด้วยบัตรวีซ่าบัตรเดียวกับที่ทำการจ่ายครั้งแรกเท่านั้น

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ ต่อเซลส์สลิป

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565

 • บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด ผู้ให้บริการดอลฟิน วอลเล็ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้


  เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนโบนัสเงินคืนที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ตั้งแต่วันที่8 มี.ค. 64 เป็นต้นไป คุณสามารถใช้ดอลฟิน โบนัสเป็นส่วนลดร่วมกับทุกวิธีชำระเงินได้สูงสุดครึ่งนึงของยอดการใช้จ่ายโดยต้องมียอดขั้นต่ำ 1 บาทขึ้นไป สำหรับการเลือกจ่ายผ่านเงินในดอลฟิน วอลเล็ท บัตรเครดิต/เดบิต หรือ บัญชีธนาคารที่ผูกไว้ รวมไปถึงการใช้จ่ายผ่านบริการ Dolfin Money และ Dolfin Paylater

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.