สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตหรือเดบิต เมื่อใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต หรือเดบิต
เมื่อใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต หรือเดบิต
เมื่อใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขและข้อกำหนด

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด5% จากยอดสะสมต่อเดือน + รับคะแนนเดอะวันสูงสุด X5 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ด้วย Dolfin Wallet

ยอดช้อปสะสมต่อเดือน (บาท)

เครดิตเงินคืน (บาท)

4,000 บาท

100 

30,000 บาท

1,500

 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาทต่อบัญชีบัตรหลักต่อเดือน และสูงสุด 3,000 บาทต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ

 • ลงทะเบียนทาง SMS ภายในวันที่ทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ DOL4 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-278-2222 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

เงื่อนไขทั่วไป: 

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ Dolfin Wallet เท่านั้น

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสด ได้

 • บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์ 

 • บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้เครดิตเงินคืนไปโดยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน  หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิกหรือปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง 

 • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว 

 • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น 

 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง 

 • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขเครดิตเงินคืนสูงสุด5%: 

 • สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวันต่อเดือนที่ Dolfin Wallet เดือนที่1 วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ม.ค. 65 / เดือนที่ 2 วันที่ 1 ก.พ. 65 – 28 ก.พ. 65/ เดือนที่ 3 วันที่ 1 มี.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (หรือลงทะเบียนฟรีผ่าน Application UChoose ) ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกและครั้งเดียวตลอดรายการ และบริษัทฯจะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังจบสิ้นเดือน 

 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาทต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักต่อเดือนและสูงสุด 3,000 บาทตลอดรายการ 

เงื่อนไขคะแนนเดอะวันสูงสุด X5 : สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะ

วัน กับ Dolfin Wallet และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตดังกล่าวผ่าน Dolfin Wallet ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.centralthe1card.com/th/promotion/shopping/dolfin-wallet.html


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดส์

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

(ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

 

เงื่อนไขโปรโมชัน

 • เฉพาะผู้สมัครบัตรหลักรายใหม่ ของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (ไม่เคยใช้บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน หรือ ยกเลิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)ซึ่งได้แจ้งชื่อและข้อมูลการติดต่อแก่บริษัทฯผ่านทางแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet ที่ลิ้งค์นี้ ly/applyT1XDolfin0322 และทำการสมัครบัตรฯระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 โดยจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น

 • ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอปพลิเคชันครบตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วัน นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับอนุมัติ จะได้รับดอลฟิน โบนัส 1,200 บาท

 • จำกัดดอลฟิน โบนัส 1,200 บาทต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ

 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมจะคำนวณรวมกับบัญชีบัตรหลักโดยสิทธิประโยชน์ในรายการนี้มอบให้เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรหลักเท่านั้น

 • ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ถูกนับรวมได้แก่ยอดแลกเปลี่ยน/ซื้อเงินตราสกุลเงินต่างประเทศทุกกรณี,ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน, ยอดเบิกถอนเงินสด, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, การซื้อประกันทุกชนิด, การซื้อกองทุนรวม, การตัดชำระค่าสาธารณูปโภค (Central Pay all) และ/หรือการตัดชำระรายเดือนรายปี, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง (VOID), ยอดใช้จ่ายในหมวดภาษี, การซื้อสื่อโฆษณาผ่าน Facebook, การเติมเงิน e-wallet, ยอดใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์อันได้มาในทางทุจริตไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเจตนาโดยทุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย และกรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (TAX refund) เป็นต้น

 • ทางบริษัทจะส่งโค้ดให้ผู้ที่สะสมยอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขผ่านทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE  ในแท็บ คูปอง (COUPON) ลูกค้าต้องนำโค้ดไปกรอกในแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet โดยการเข้าที่แท็บ ฉัน (Me) เลือก รหัสโปรโมชัน (Promo Code) และใส่โค้ดที่ได้จากแอปพลิเคชัน UCHOOSE

 • ลูกค้าจะได้รับโค้ดภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาสะสมยอดใช้จ่ายตามที่กำหนด

 • โค้ดที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทฯผ่านทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE สามารถนำมากรอกเพื่อรับดอลฟิน โบนัส 1,200 บาท ในแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 65 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ทางบริษัทฯและแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet จะไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี

 • ดอลฟิน โบนัส มีอายุการใช้งานจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 66 เท่านั้น

 • ดอลฟิน โบนัส ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 • พนักงานในเครือกรุงศรีฯไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้

 • บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้ดอลฟิน โบนัสไปโดยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว

 • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว

 • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่บัตรเครดิตซิตี้

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 64 – 30 พ.ย. 65

 • เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิก Dolfin Wallet ที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ ผ่านลิ้งค์นี้ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 64 – 30 พ.ค. 65 เท่านั้น

 • รับดอลฟิน โบนัส 1,500 บาท เมื่อบัตรเครดิตซิตี้ได้รับการอนุมัติ และมียอดใช้จ่าย 5,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก

 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลสำหรับการสมัครบัตรหลักและเฉพาะผู้สมัครบัตรฯใหม่เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรฯ ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน เงื่อนไขดังกล่าว ยกเว้นสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ และบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีแล้วเท่านั้น

 • ทางธนาคารจะส่งโค้ตให้ลูกค้าผ่านทาง SMS เพื่อนำไปกรอกบน Dolfin Wallet เพื่อรับดอลฟิน โบนัส1,500 บาท ภายใน 60 วัน หลังจากบัตรฯ ได้รับการอนุมัติและมีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข

 • โค้ตที่ลูกค้าได้รับจากทางธนาคารสามารถนำมากรอกได้จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2565 หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ทางธนาคารและ Dolfin Wallet จะไม่ชดเชยให้ในกรณีใดๆ

 • ดอลฟิน โบนัสไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้

 • ดอลฟินโบนัสมีอายุการใช้งาน 6 เดือน หลังจากวันที่ได้รับ


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่บัตรเครดิตซิตี้

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 65 – 31 ส.ค. 65

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่าน E-wallet

เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม ที่  Dolfin Wallet / rabbit line pay / ShopeePay / Truemoney wallet

ยอดใช้จ่าย/โปรแกรม

เครดิตเงินคืน

สะสมครบ 1,000 บาท

30 บาท ( สูงสุด 120 บาท )

5,000 บาท

200 บาท

(จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/เดือน หรือ 600 บาท/ท่าน ตลอดรายการ )

ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS เพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ EWAL (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลข บัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228 โดยจะมีข้อความตอบกลับ ค่าส่งครั้งละ 3 บาท

1 มิ.ย. 65 – 31 ส.ค. 65

เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์สำหรับเครดิตเงินคืน:

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทย ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 65 – 31 ส.ค. 65 เท่านั้น โดยการพิมพ์ EWAL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท /เดือน หรือ 600 บาท /ลูกค้า /ระยะเวลาโปรโมชั่น

 • เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณและบันทึกให้ในบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการโดยลูกค้าต้องคงสภาพสมาชิกบัตรเครดิตจนถึงวันที่ทำรายการมอบเครดิตเงินคืน

 • ไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำต่อเซลส์สลิปและสามารถรวมเซลส์สลิปได้

 • ยกเว้นการใช้จ่ายน้ำมัน (gas station) ผ่านทุกวอลเล็ท

 • ไม่รวมใช้จ่าย LINE MAN Food Delivery ผ่าน Rabbit LINE Pay

 • ไม่รวมใช้จ่าย Shopee Food ผ่าน ShopeePay

 • ไม่รวมใช้จ่ายที่ร้าน 7-Eleven ผ่านทรู มันนี่วอลเล็ท

 • ยกเว้นการชำระบิล, ค่าบริการ ค่าประกัน หรือ easy pass สำหรับทุกวอลเล็ท

 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน

 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้า บริการ หรือการจัดจำหน่าย หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

 • UBCB86


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตออมสิน

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 ก.ค. 65

พิเศษ 1 รับเครดิตเงืนคืนสูงสุด 600 ตลอดรายการ*

ยอดสะสม/ เดือน                   เครดิตเงินคืน

ครบทุก 500 บาท                   20 บาท (สูงสุด 200 บาท)​

พิมพ์ GDF1#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 0625965522 ลงทะเบียน 1 ครั้ง ตลอดรายการ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

พิเศษ 2 เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 300 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม 500 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 50 บาท

พิมพ์ GDF2#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0625965522 ลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อต้องการแลกคะแนนสะสม (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ทาง SMS โดยพิมพ์ GDF1#หมายเลขบัตร 12 หลักท้าย ส่งมาที่ หมายเลข 0625965522 และรอรับ SMS ตอบกลับ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)

 • คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสม ครบทุก 500 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 20 บาท จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/ บัตร/ เดือน หรือ  600 บาท ตลอดรายการ

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

 • ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ทาง SMS โดยพิมพ์ GDF2#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0625965522 ลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อต้องการแลกคะแนนสะสม (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

 • จำกัดการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 คะแนน (เทียบเท่า 500 บาท) ต่อบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และแลกคะแนนสะสมทุก 500 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 50 บาท

 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้น โดยลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อต้องการขอแลกคะแนน และคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนเงื่อนไขการใช้จ่าย และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี

 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับเงื่อนไขการใช้จ่าย ณ วันที่ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสม ธนาคารจะไม่ทำการเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตร


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต JCB

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไขโปรโมชั่น

คูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท

 • ลูกค้ารับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท เมื่อซื้อสินค้า/บริการผ่านดอลฟินวอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum หรือ Ultimate ที่ออกในประเทศไทย มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 300 บาท / เซลส์สลิป

 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 300 บาท / เซลล์สลิป เพื่อรับคูปองแทนเงินสด ต้องเป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

 • จำกัด 2 สิทธิ์ / บัญชี / เดือน

 • จำกัด 2,500 สิทธิ์ / เดือน หรือ 30,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท สามารถใช้ได้เมื่อทำรายการขั้นต่ำ 100 บาท / เซลล์สลิป ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท โดยจะต้องใช้คูปองดังกล่าวภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับและต้องใช้คู่กับการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum หรือ Ultimate เท่านั้น

คูปองแทนเงินสดมูลค่า 120 บาท

 • ลูกค้ารับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 120 บาท เมื่อซื้อสินค้า/บริการผ่านดอลฟินวอลเล็ทด้วยบัตรเครดิต JCB Ultimate ที่ออกในประเทศไทย มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลส์สลิป

 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 1,000 บาท / เซลล์สลิป เพื่อรับคูปองแทนเงินสด ต้องเป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

 • จำกัด 1 สิทธิ์ / บัญชี / เดือน

 • จำกัด 100 สิทธิ์ / เดือน หรือ 1,200 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 120 บาท สามารถใช้ได้เมื่อทำรายการขั้นต่ำ 300 บาท / เซลล์สลิป ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท โดยจะต้องใช้คูปองดังกล่าวภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับและต้องใช้คู่กับการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB Ultimate เท่านั้น


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรี

รับเพิ่มเครดิตเงินคืนสูงสุด 4%* สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท เมื่อช้อปที่ Central หรือ Robinson  (ยกเว้นบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรีนาว)

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 65 – 31 ก.ค. 65

เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ (บาทขึนไป/เซลล์สลิป)

รับเครดิตเงินคืน (บาท)*

3,000

100

10,000

400

 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน/กลุ่มห้างสรรพสินค้า โดยเครดิตเงินคืนจะเข้าภายในวันถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ (รวมบริการผ่านช่องทาง Chat&Shop ,Call&Shop , Call to Oder , Live Personal Shopper ,Facebook Live และ Dolfin Wallet)

 •  สำหรับ Central ลงทะเบียนก่อนทำรายการเพียงครั้งเดียวผ่าน UCHOOSE ฟรี พิมพ์ค้นหาหน้าโปรโมชั่น “CEN” หรือส่ง sms พิมพ์ “CEN” (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 08 1927 9999 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายบริการของลูกค้า) รอรับข้อความยืนยันจากระบบ

 • สำหรับ Robinson ลงทะเบียนก่อนทำรายการเพียงครั้งเดียวผ่าน UCHOOSE ฟรี พิมพ์ค้นหาหน้าโปรโมชั่น “RBS” หรือส่ง sms พิมพ์ “RBS” (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 08 1927 9999 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายบริการของลูกค้า) รอรับข้อความยืนยันจากระบบ

เงื่อนไข

 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

 • สงวนสิทธิ์การให้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี นาว ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ และเฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี ทุกประเภทยกเว้นเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น) เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ภายในวันที่ 1 มี.ค. 65 – 31 ก.ค. 65

 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน ต่อกลุ่มห้างสรรพสินค้า (รวมบริการผ่านช่องทาง Chat&Shop ,Call&Shop , Call to Oder , Live Personal Shopper ,Facebook Live และ Dolfin Wallet)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

แคมเปญระหว่างัวนที่ 1 มิ.ย. 65 – 31 ก.ค. 65

คุ้ม 1 รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,000 บาท* ไม่ต้องใช้พอยต์แลก

สะสมยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการ/เดือน

รับเครดิตเงินคืน*

ครบทุก 1,500 บาท

40 บาท (สูงสุด 160 บาท)

ครบทุก 8,000 บาท

250 บาท (สูงสุด 500 บาท)

โปรดลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการผ่านทางแอป UCHOOSE เท่านั้น ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

(โดยพิมพ์คำค้นหาหน้าโปรโมชั่นว่า “DWG”)  โดยรอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ (ฟรีค่าบริการ)

 *ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอปและเว็ปที่ร่วมรายการ จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท /บัญชีบัตรหลัก/เดือน ฃ

คุ้ม แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%** ไม่มีขั้นต่ำต่อสลิป

เพียงใช้จ่ายผ่านแอป/เว็ป ที่ร่วมรายการไม่มีขั้นต่ำต่อสลิป + แลกทุก 500 พอยต์ = รับเครดิตเงินคืน 50 บาท**

โปรดแลกพอยต์หลังใช้จ่ายภายในเดือนที่ทำรายการ (ฟรีค่าบริการ) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE เท่านั้น (โดยพิมพ์คำค้นหาโปรโมชั่นว่า “RON”)

**จำกัดการแลกพอยต์สูงสุด 500,000 พอยต์ (เทียบเท่าเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/วัน  โดยพอยต์จะถูกตัด ณ วันที่ทำรายการสำเร็จ และเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายในวันถัดไปนับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ

 เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนคุ้ม 1 และ คุ้ม 2  

 • *สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอป UCHOOSE ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรีที่ร่วมรายการ ผ่านแอป/เว็ปที่ร่วมรายการแบบชำระเต็มจำนวน ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB เท่านั้น (สำหรับการรับชำระของบัตรเครดิต เจซีบี ไม่สามารถใช้ได้กับการชำระด้วยการสแกนจ่ายผ่าน QR ด้วยแอป UCHOOSE และการใช้จ่ายในบางเว็ปไซต์ โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมจากเว็ปไซต์นั้นๆ เพิ่มเติม)

 • บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม , บัตรเครดิต เอไอเอ ทุกประเภท, บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท และ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด ทุกประเภท (สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี นาว ไม่ร่วมรายการ)

 • แอป/เว็ป ที่ร่วมรายการ

  • เดลิเวอรี ได้แก่ Grab,LINE MAN,Food panda,Robinhood,ShopeeFood,airasiafood และ Hungry Hub

  • วอลเล็ต ได้แก่ Dolfin Wallet , ShopeePay ,Rabbit LINE Pay, True Money Wallet และ การสแกนจ่ายQR ผ่านUCHOOSE

  • เกมส์-บันเทิง ได้แก่ XBOX, Blizzard, Nintendo,EPIC GAMES,Steam,CD keys, Playstation และ MONOMAX

 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 – 31 ก.ค. 65

 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการ สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 1,500 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 40 บาท (สูงสุด 160 บาท) และยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 8,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 250 บาท (สูงสุด 500 บาท)  และยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอป/เว็ปที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท /บัญชีบัตรหลัก/เดือน

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเพียงระดับสูงสุดระดับเดียว เท่านั้น

 • บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนภายใน 7 วันหลังจากสิ้นเดือนในแต่ละเดือน ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)

 • **สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ร่วมรายการ (ยกเว้นบัตรที่ไม่ร่วมรายการเพิ่มเติม ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด)

 • การแลกรับเครดิตเงินคืน 50 บาท เพียงใช้จ่ายไม่มีขั้นต่ำต่อสลิปและแลกคะแนนสะสมทุก 500 คะแนน โดยสามารถแลกคะแนนสะสมโดยทำรายการผ่าน UCHOOSE  หลังจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ภายในเดือน ที่ทำรายการสำเร็จเท่านั้น

 • จำกัดการการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500,000 พอยต์ (เทียบเท่า 50,000 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/วัน และสมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันถัดไปนับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ

 • คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เฉพาะบัตรหลัก และมีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น โดยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น

 • หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จ ให้ทำรายการใหม่โดยให้ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที

 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี

 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม

  • ยอดใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร้าน KIS และโรบินสัน สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า และมาสเตอร์การ์ด ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี สามารถนับยอดใช้จ่ายดังกล่าว ได้ตามปกติ)

  • ยอดใช้จ่ายผ่าน ShopeePay ที่ใช้จ่ายผ่านแอป Shopee รวมถึงการซื้อสินค้า แบบชำระเงินปลายทาง Cash on Delivery (COD)

  • ยอดใช้จ่ายด้วยการสแกนจ่ายด้วย QR ผ่านแอป UCHOOSE ที่ร้านค้าในหมวดประกันและกองทุนต่างๆ ยอดใช้จ่ายหมวดห้างสรรพสินค้า-แฟชั่น-เสื้อผ้า-เครื่องแต่งกาย ยอดใช้จ่ายหมวดซูเปอร์มาร์เก็ต  ยอดใช้จ่ายหมวดร้านปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) เช่น คิงส์ พาวเวอร์ และยอดใช้จ่ายหมวดร้านค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เช่น โฮมโปร, เมกาโฮม, SCG , SIAM GLOBAL HOUSE,บุญถาวร เป็นต้น

 • ยอดใช้จ่ายในหมวดขนส่งสาธารณะในทุกแอปพลิเคชัน (MCC 4111, 4112, 4131, 4784) เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอสรถไฟฟ้าMRT เติมเงิน EASY PASS/TOLL WAY ขนส่งนครชัยแอร์ LINE TAXI เป็นต้น

 • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายซื้อก่อนจ่ายทีหลัง (Shop now pay later) ยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ (ยกเว้นแอป/เว็ปของร้านค้าเกมส์-บันเทิง สามารถร่วมได้ทั้งสกุลเงินไทยบาทและสกุลเงินต่างประเทศ)

 • ยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 ก.ค. 65

คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท

ยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน

รับเครดิตเงินคืน

ครบทุก 1,200  บาท

30 บาท (สูงสุด 120 บาท)

ครบทุก 5,000 บาท

150 บาท (สูงสุด 600 บาท)

(รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 2,400 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนครั้งเดียวก่อนทำรายการผ่านแอป UCHOOSE ฟรี หรือ SMS ลงทะเบียน พิมพ์ EW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า 16 หลัก ส่งมาที่ 0812563333 รับข้อความยืนยันตอบกลับ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายของผู้ให้บริการ)

คุ้มที่ รับสิทธิ์แลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

กดรับสิทธิ์ผ่านหน้าโปรโมชั่น>ค้นหา> E-Wallet หรือ EW บนแอป UCHOOSE  เท่านั้น
(จำกัดการรับสิทธิ์แลกคะแนน 1 สิทธิ์ หรือ 1,000 คะแนน/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และสูงสุด 4 สิทธิ์หรือ 4,000 คะแนน ตลอดรายการ) (จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 130 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 520 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

 

ต่อที่ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านวงเงินบัตรเครดิตตามเงื่อนไขที่กำหนด*

ใช้บัตรแบบซอฟท์ๆ รับเครดิตเงินคืน 50 บาท  

ยอดใช้จ่ายสะสม/เดือน

จำนวนเงินที่นำมาคำนวณ (บาท)

รับเครดิตเงินคืน

ตั้งแต่ 5,000 – 7,999 บาท

ตั้งแต่ 5,000 – 7,999 บาท

50 บาท

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท /เดือน/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก หรือ 150  บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

หรือใช้บัตรแบบจริงจัง รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 3% หรือ 2,500 บาท

ยอดใช้จ่ายสะสม/เดือน

จำนวนเงินที่นำมาคำนวณ (บาท)

รับเครดิตเงินคืน

8,000 –  19,999 บาท

ตั้งแต่ 1 – 19,999  บาท

1%

20,000 – 79,999 บาท

20,000 – 79,999 บาท

2%

80,000 บาทขึ้นไป

จำนวนที่เกิน 80,000  บาทขึ้นไป

3%

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท /เดือน/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก หรือ 7,500 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

 

ใช้จริงจังแบบสุดปัง พิเศษ! รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 5,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมตลอดรายการตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไปและมียอดใช้จ่ายในช่วงรายการตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก (ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 65 – 30 เม.ย. 65 )

 

ลงทะเบียนครั้งเดียวก่อนทำรายการผ่านแอพ UCHOOSE หรือ SMS ลงทะเบียนพิมพ์  NW1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งไปที่ 0812563333 และรอรับ SMS ตอบรับการยืนยันสิทธิ์ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) #สมาชิกบัตรต้องได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการจึงจะถือว่าการลงทะเบียนถูกต้องและมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการ โดยบริษัทจะเริ่มคำนวณยอดการใช้จ่ายสะสมให้หลังจากลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้น#

 

*เงื่อนไขคุ้มที่ 1:                                                

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE หรือ SMS โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการก่อนชำระเงินผ่านบัตรฯ

 • รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด จะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่และเวลาที่ท่านลงทะเบียนสำเร็จ โดยได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ และยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์ เมื่อสมาชิกใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขระบบจะทำการเครดิตเงินคืน ภายใน 3-5 วันทำการ หลังจบรายการในแต่ละเดือน ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน

 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการ สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้โดยจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมจากแอป E-Wallet ที่ร่วมรายการ ได้แก่ ShopeePay, TrueMoney Wallet, Rabbit LINE Pay, Dolfin wallet

 • สงวนสิทธิ์ในการไม่นับรวมยอดเครดิตเงินคืนสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านแอป Shopee Market Place ทุกกรณี, ยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ (Inter-Spending), ยอดใช้จ่ายของทุกแอปในหมวดขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส,  MRT, เติมเงิน EASY PASS, Toll Way, LINEMAN Taxi, ขนส่งนครชัยแอร์ เป็นต้น

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือสูงสุด 2,400 บาท ตลอดรายการ เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนผ่าน E-Wallet: ShopeePay, TrueMoney Wallet, Rabbit LINE Pay, Dolfin wallet วันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 ก.ค. 65

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยน แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

**เงื่อนไขคุ้มที่ 2 การแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 13%

 • เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนผ่านวงเงินบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ที่ E-Wallet: ShopeePay, TrueMoney Wallet, Rabbit LINE Pay, Dolfin wallet ในวันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 ก.ค. 65

 • กำหนดยอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับสิทธิ์แลก 1,000 คะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 130 บาท

 • จำกัดการรับสิทธิ์แลกคะแนน 1 สิทธิ์ หรือ 1,000 คะแนน/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และสูงสุด 4 สิทธิ์หรือ 4,000 คะแนน ตลอดรายการ

 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 130 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 520 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

 • สงวนสิทธิ์ในการไม่นับรวมยอดเครดิตเงินคืนสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านแอป Shopee Market Place ทุกกรณี, ยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ (Inter-Spending), ยอดใช้จ่ายของทุกแอปในหมวดขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส,  MRT, เติมเงิน EASY PASS, Toll Way, LINEMAN Taxi, ขนส่งนครชัยแอร์ เป็นต้น

 • สมาชิกต้องมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อนกดรับสิทธิ์แลกคะแนน

 • กดรับสิทธิ์ผ่านหน้าโปรโมชั่น เลือกค้นหา และพิมพ์คำว่า “E-Wallet หรือ EW” บนแอป UCHOOSE

  โดยแลกภายในเดือน เท่านั้น

 • ใช้คะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์รีวอร์ดแลกรับเครดิตเงินคืน 130 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และร้านค้าที่ร่วมรายการ

 • ระบบจะทำการตัดคะแนนสะสม 1,000 คะแนน/ การแลก/ ครั้ง เท่านั้นไม่สามารถแลกคะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ เมื่อทำการแลกคะแนนสำเร็จ  ระบบจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักของสมาชิกในวันถัดไป

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วีซ่า และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัมที่มีคะแนนสะสมเพียงพอ เท่านั้น

 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยน แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

***เงื่อนไขต่อที่ 3 การรับเครดิตเงินคืน

 1. รับเครดิตเงินคืน 50 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวนสะสมตั้งแต่ ตั้งแต่ 5,000 –  7,999 บาท  โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนตั้งแต่บาทแรก รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท /เดือน/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก หรือ 150  บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ  หรือ

 2. รับเครดิตเงินคืน 1% สำหรับยอดใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวนสะสมตั้งแต่ 8,000  –  19,999 บาท  โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนตั้งแต่บาทแรก

รับเครดิตเงินคืน 2% สำหรับยอดใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวนสะสมตั้งแต่  20,000 – 79,999 บาท โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนตั้งแต่ที่มียอดใช้จ่าย 20,000 – 79,999  บาท

รับเครดิตเงินคืน 3% สำหรับยอดใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวนสะสมตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจำนวนที่เกิน 80,000  บาทขึ้นไป  จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 7,500 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ  ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 65 – 30 เม.ย. 65

 1. สำหรับสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวมตลอดรายการตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไป และมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป/ เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 5,000 บาท/ หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเพิ่มให้ท่านภายในวันที่ 20 พ.ค. 64 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน

 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้

 3. รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาดจะเริ่มคำนวณหลังจากลงทะเบียนสำเร็จและได้รับข้อความตอบรับ โดยยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์ บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนตามยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน และสูงสุดไม่เกิน 2,500  บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 7,500 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ ตลอดรายการ  โดยเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายจากทุกร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ยกเว้นร้านค้าหรือการใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการยกเว้น ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโอนเครดิตเงินคืนให้ท่านภายใน 3 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด โดยจะเครดิตเงินคืนในวันที่ 3 มี.ค. 65 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ก.พ. 65, ในวันที่ 3 เม.ย.65 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน มี.ค. 65 และ ในวันที่ 3 พ.ค.65 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน เม.ย.65 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน

 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) หรือ ลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE Application (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการส่งเสริมการตลาด โดยสมาชิกที่มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิเงินคืนต้องลงทะเบียนด้วยรหัส NW1 ตามรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน โดยสมาชิกที่ลงทะเบียนจะต้องได้รับข้อความยืนยันในการเข้าร่วมรายการจึงจะได้รับสิทธิในการรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไขของรายการทุกประการ และ ยกเว้น รายการดังต่อไปนี้

 • รายการชำระค่าสาธารณูปโภคแบบอัตโนมัติ (การไฟฟ้านครหลวง, การประปานครหลวง, TOT) [Utility On-Us]

 • รายการในหมวดทองคำ หมายถึงร้าน ห้างร้าน บริษัทฯที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าทองคำ เครื่องประดับมีมูลค่า [Gold]

 • รายการในหมวดการซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ เช่น RMF , SSF หมวดของ Broker ซื้อขายหุ้นต่างๆ เป็นต้น [Finance]

 • รายการใช้จ่ายในหมวดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ [Foreign Exchange]

 • รายการซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี)

 • รายการใช้จ่ายในหมวดประกัน [Insurance]

 • รายการใช้จ่ายในต่างประเทศ [Inter-Spending] รวมถึง รายการช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ที่จดทะเบียนต่างประเทศ เป็นสกุลเงินบาท เช่น Amazon, Google, Facebook เป็นต้น

 • รายการใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน ที่มียอดการใช้จ่ายตั้งแต่3,001 บาทขึ้นไป/ รายการ

 • รายการใช้จ่ายในหมวดซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น บิ๊กซี, โลตัส, ท็อปส์ มาร์เก็ตและเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์, วิลล่ามาร์เก็ท, กูร์เมต์ มาร์เก็ตและโฮม เฟรชมาร์ท, แม็กซ์ แวลู, ฟู้ดแลนด์, แม็คโคร และซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆ รวมถึงรายการใช้จ่ายOnline ผ่านร้านค้าดังกล่าว ที่มียอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ รายการ

 1. ยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ และผิดกฎหมายการใช้บัตรเครดิต ซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจสิทธิขาดในการพิจารณาระงับการให้คะแนนสะสมพิเศษจากรายการ ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวม ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมบัตร  ค่าปรับ และรายการใช้จ่าย ที่ยกเลิก

 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)

 3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 4. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด


สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตโลตัส

ระยะเวลาแคมเปญ 1 มิถุนายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565

รับCashback สูงสุด 4,560 บาท

ช้อปออนไลน์ โปรดีจัดว่าโดน https://bit.ly/3kGbpoj

สะสมยอดใช้จ่าย/เดือน*

รับเครดิตเงินคืน*

ครบทุก 2,000 บ.

30 บ.

(จำกัด  120 บาท)

ครบทุก 10,000 บ.

180 บ.

(จำกัด  540 บาท)

รับเพิ่มพิเศษ เครดิตเงินคืน 600 บาท* เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาทขึ้นไป / เดือน

*จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,140 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 4,560 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ “โปรดีจัดว่าโดน”

SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการ พิมพ์ LON2 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์)

 *เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน

 • สงวนสิทธิ์การรับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส ทุกประเภท ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือ SMS สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2565 เวลา 00.00 น.– 30 ก.ย. 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทำการลงทะเบียนได้ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมทุกประเภท จะถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลักที่ทำการเปิดใช้บริการ ณ ปัจจุบัน

 • ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายจาก 14 เว็บไซต์/แอปพลิเคชันที่ร่วมรายการ ได้แก่ TrueMoneyWallet, Lazada, Shopee, ShopeePay, Alibaba, Aliexpress, Netflix, Easy Bill, MakroClick, Konvy, Dolfin Wallet, JD CENTRAL, Maknet, rabbit LINEPayเท่านั้น

 • สงวนสิทธิ์คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายจริงหลังหักส่วนลด (ถ้ามี) ทั้งนี้รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะไม่นำมารวมคำนวนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้

 • *จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,140 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 4,560 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ “โปรดีจัดว่าโดน”โดยยึดจากบัญชีบัตรที่ทำการเปิดใช้บริการ ณ ปัจจุบัน

 • สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะเครดิตเงินคืน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2565 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน มิ.ย. 2565

  • ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2565 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ก.ค. 2565

  • ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2565 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ส.ค. 2565

  • ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2565 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ก.ย. 2565

 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน

 • กรณีลูกค้าทักท้วงรายการใช้จ่ายหรือการเครดิตเงินคืน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบและเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นสุดรายการฯ ทั้งนี้รายการใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดข้างต้นเท่านั้น หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ไม่นับรวม ยอดใช้จ่ายที่ ShopeeFood และการผ่อนชำระผ่าน ShopeePay, ยอดผ่อนชำระสินค้า(EPP), ยอดชำระค่าประกันทุกประเภท, รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน, การเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม,รายการที่ใช้จ่ายในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือผู้ถือบัตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิได้ และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง

 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65

 

รับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 1,200 บาทตลอดระยะเวลาแคมเปญ เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต UnionPay ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 200 บาท/เซลส์สลิป 

ใช้จ่าย 200 บาท/เซลล์สลิป

คูปองแทนเงินสด

จำนวนสิทธิ์ตลอดแคมเปญ

1st time

50

2,000

2nd time

50

2,000

3rd time

100

1,500

4th time

100

500


เงื่อนไขโปรโมชัน

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต UnionPay ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่รับคูปองแทนเงินสด

 • บัตรกดเงินสดที่เป็น Virtual card หรือ บัตร Dolfin Money ไม่เข้าร่วมรายการ

 • ใช้จ่ายผ่านบัตร UnionPay ขั้นต่ำ 200 บาท ในระยะเวลาแคมเปญ

  • ครั้งที่ 1-2 รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท/เดือน

  • ครั้งที่ 3-4 รับคูปองแทนเงินสด 100 บาท/เดือน

 • คูปองแทนเงินสด 50 บาท สำหรับการใช้ครั้งต่อไป ขั้นต่ำ 100 บาท (หลังหักส่วนลด)

 • คูปองแทนเงินสด 100 บาท บาท สำหรับการใช้ครั้งต่อไป ขั้นต่ำ 200 บาท (หลังหักส่วนลด)

 • คูปองแทนเงินสด 50 และ 100 บาท ใช้ได้ 1 ใบ/เซลล์สลิปและต้องใช้คู่กับบัตร UnionPay ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ยกเว้นการชำระบิล (Bill Payment) และการเติมเงินทุกประเภท

 • จำกัด 4 สิทธิ์/คน/เดือน รวมมูลค่า 1,200 บาท/คน/แคมเปญ

 • จำกัดสิทธิ์รวม 6,000 สิทธิ์/แคมเปญ (คูปอง 50 บาท 4,000 สิทธิ์ และคูปอง 100 บาท 2,000 สิทธิ์)

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต UOB และ TMRW 

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 65 – 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไขโปรโมชัน

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท และบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่รับคูปองแทนเงินสด

 • รับคูปองแทนเงินสด 30 บาททันที  เข้าดอลฟิน วอลเล็ท  เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต UOB หรือ บัตรเครดิต TMRW ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลส์สลิป

 • รายการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 65 – 31 ธ.ค. 65

 • ยกเว้นการการชำระบิล (Bill Payment) และการเติมเงินทุกประเภท

 • จำกัด 5 สิทธิ์/คน/เดือน (55 สิทธิ์/คน/แคมเปญ) โดยลูกค้าสามารถใช้บัตร UOB หรือ TMRW สลับกันก็ได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน 5 สิทธิ์/คน/เดือน

 • จำกัดสิทธิ์รวม 3,000 สิทธิ์/เดือน (33,000 สิทธิ์/แคมเปญ)

เงื่อนไขการใช้คูปองแทนเงินสด 30 บาท

 • สามารถใช้ได้เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต UOB หรือ บัตรเครดิต TMRW ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 100 บาท/เซลส์สลิป

 • สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ


ลูกค้าที่สมัครบัญชี TMRW และได้รับอนุมัติบัตรเครดิต TMRW รับคูปองแทนเงินสดดอลฟิน วอลเล็ทรวมสูงสุด 3,300 บาท

เมื่อเปิดบัญชีด้วยโค้ด DOLFTMRW0422 และใช้จ่ายกับ TMRW ตามเงื่อนไขที่กำหนด

แคมเปญระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขโปรโมชั่น

ต่อที่ 1 รับคูปองแทนเงินสด Dolfin Wallet มูลค่ารวม 300 บาท (100 บาท x 3 ใบ) เมื่อเปิดบัญชี TMRW และทำตามเงื่อนไขที่กำหนด

 1. ฝากเงินเข้าบัญชี TMRW Everyday ขั้นต่ำ 5,000 บาท และต้องคงเงินไว้จนถึงสิ้นเดือนที่สมัคร แต่หากเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ของเดือน ต้องคงเงินไว้ถึงสิ้นเดือนถัดไป นับจากเดือนที่สมัคร (เงินที่คงไว้ถึงสิ้นเดือนจะคำนวณจากบัญชี TMRW Everyday และ TMRW Savings รวมกัน)

 2. ทำรายการชำระเงิน 1 ครั้ง ผ่านบัตรเดบิต TMRW หรือ ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ (bill payment) หรือชำระเงินผ่าน QR ด้วยยอดเงินจำนวนขั้นต่ำ 100 บาท (ยกเว้นการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม) ภายใน 30 วัน หลังจากเปิดบัญชี

หมายเหตุ

 • มูลค่าของกำนัล เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 300 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 5,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี

 • พนักงานของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

 

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 50% สำหรับการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร สูงถึง 3,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่กำหนด

การดาวน์โหลดและสมัคร TMRW

 • คลิกและสมัคร TMRW ผ่านปุ่ม ‘สมัคร TMRW เลย’ ที่ด้านล่าง

 • เมื่อดาวน์โหลดและสมัคร โค้ดโปรโมชัน DOLFTMRW0422 จะถูกใส่ให้โดยอัตโนมัติ (กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าโค้ดโปรโมชันถูกต้องก่อนกดปุ่มส่งใบสมัคร)

 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2565

*บัญชีออมทรัพย์ TMRW Savings ให้ดอกเบี้ยสูง 1.3% สำหรับเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาทแรก


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรวีซ่า

แคมเปญระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65

For all banks ฟินทุกการใช้จ่ายกับบัตรวีซ่า

 รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท เมื่อผูกบัตรวีซ่าและใช้จ่ายครั้งแรกตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรวีซ่าทุกประเภท ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย

 • ลูกค้าดอลฟินวอลเล็ทผูกบัตรวีซ่ากับดอลฟิน วอลเล็ท ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น พร้อมใช้จ่ายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ 200 บาท/เซลล์สลิป

  ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทด้วยบัตรดังกล่าว รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท

 • จำกัดการรับคูปองแทนเงินสด 1 สิทธิ์ ต่อท่าน ตลอดระยะเวลารายการ

 • คูปองแทนเงินสด จำนวนจำกัด 25,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการ

 • คูปองแทนเงินสดจะส่งเข้าบัญชีดอลฟิน ภายใน 14 วันนับจากวันที่ทำรายการ

 • คูปองแทนเงินสดมีอายุ 30 วันหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ์

 • การใช้คูปองแทนเงินสด 50 บาท ต้องมียอดขั้นต่ำ 100 บาท ต่อเซลส์สลิป และต้องชำระผ่านดอลฟิน วอลเล็ทด้วยบัตรวีซ่าบัตรเดียวกับที่ทำการจ่ายครั้งแรกเท่านั้น

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ ต่อเซลส์สลิป

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการชำระบิล (Bill Payment) และการเติมเงินทุกประเภท

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย หรือไทยพาณิชย์

รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท เมื่อผูกบัตรวีซ่า และใช้จ่ายครั้งแรกตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรวีซ่าทุกประเภท ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย

 • ลูกค้าดอลฟินวอลเล็ทผูกบัตรวีซ่ากับดอลฟิน วอลเล็ท ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น พร้อม รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท 2 สิทธิ์

  เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรดังกล่าวตามเงื่อนไข

 • ใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทด้วยบัตรวีซ่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ 200 บาท/เซลล์สลิป รับ 1 สิทธิ (จำกัดสิทธิ์รวม 25,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการ)

 • ใช้จ่ายผ่านดอลฟินดอลฟิน วอลเล็ทด้วยบัตรวีซ่าเป็นครั้งแรกโดยเป็นการสแกน QR บัตรเครดิตตั้งแต่ 200 บาท/เซลล์สลิป รับ 1 สิทธิ

  (เฉพาะบัตรเครดิต วีซ่าของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน))

  (จำกัดสิทธิ์รวม 5,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการ)

 • คูปองแทนเงินสดจะส่งเข้าบัญชีดอลฟิน ภายใน 14 วันนับจากวันที่ทำรายการ

 • คูปองแทนเงินสดมีอายุ 30 วันหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ์

 • การใช้คูปองแทนเงินสด 50 บาท ต้องมียอดขั้นต่ำ 100 บาท ต่อเซลส์สลิป และต้องชำระผ่านดอลฟิน วอลเล็ทด้วยบัตรวีซ่าบัตรเดียวกับที่ทำการจ่ายครั้งแรกเท่านั้น

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ ต่อเซลส์สลิป

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการชำระบิล (Bill Payment) และการเติมเงินทุกประเภท


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต XU Digital

แคมเปญระว่างวันที่ 20 ก.พ. 65 – 30 มิ.ย. 65

 เงื่อนไขโปรโมชัน

รับสิทธิ์แลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 18%*

 • เมื่อช้อปออนไลน์ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป หรือชำระค่าสินค้าผ่าน QR Payment on UCHOOSE และ E-wallet ทีร่วมรายการ รับสิทธ์แลก 1,000 คะแนน เป็นเครดิตเงินคืน 180 บาท (18%)

  • หมวด Online Marketplace และร้านสะดวกซื้อ กดรับสิทธิ์ผ่านหน้าโปรโมชั่น>ค้นหา> MERONL บนแอป UCHOOSE เท่านั้น

  • หมวดห้างและแฟชั่น กดรับสิทธิ์ผ่านหน้าโปรโมชั่น>ค้นหา> DFASONL บนแอป UCHOOSE เท่านั้น

  • หมวดร้านอาหารและฟู้ดเดลิเวอรี่ กดรับสิทธิ์ผ่านหน้าโปรโมชั่น>ค้นหา> FOODONL บนแอป UCHOOSE เท่านั้น

 • จำกัดสิทธิ์แลกคะแนน 1 สิทธิ์ หรือ 1,000 คะแนน /หมายเลขบัญชี/หมวด/เดือน และสูงสุด 15 สิทธิ์หรือ 15,000 คะแนน/หมายเลขบัญชี ตลอดรายการ

 

เงื่อนไขการแลกคะแนน:                                                

 • เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนระหว่างวันที่ 20 ก.พ. 65 – 30 มิ.ย. 65 ผ่านออนไลน์, QR Payment บนแอป UCHOOSE หรือ Dolfin wallet ในร้านค้าภายใต้ 3 หมวดหลัก ดังนี้

 • หมวด Online Marketplace และร้านสะดวกซื้อที่ร่วมรายการ ได้แก่ Shopee, Lazada, Boots, Watson, 7-11, FamilyMart, Mini Big C, Lotus’s go fresh, Tops daily, Matsumoto Kiyoshi เป็นต้น

 • หมวดห้างและแฟชั่นที่ร่วมรายการ ได้แก่JD Central, CENTRAL APP, MOnline, UNIQLO, POMELO, AIIZ, ZARA, H&M, ADIDAS, JASPAL, BEAUTICOOL, SEPHORA, CUTE PRESS, CHARLES & KEITH, OREINTAL PRINCESS, SABINA เป็นต้น

 • หมวดร้านอาหารและฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ร่วมรายการ ได้แก่Grab Food, LINE MAN, Foodpanda, Robinhood, Shopee food เป็นต้น

 • เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ผ่านร้านค้าภายใต้ 3 หมวดหลัก โดยชำระค่าสินค้าผ่านออนไลน์, QR Payment on UCHOOSE หรือ E-wallet ที่ร่วมรายการ ลูกค้าจะได้รับข้อความให้กดรับสิทธิ์ผ่านลิงก์หรือสามารถกดผ่านหน้าโปรโมชั่น เลือกค้นหา และพิมพ์คำว่า “MERONL” หรือ “DFASONL” หรือ “FOODONL” บนแอป UCHOOSE โดยสมาชิกต้องมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อนกดรับสิทธิ์แลกคะแนน

 • กำหนดยอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป รับสิทธิ์แลก 1,000 คะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 180 บาท(จำกัดการรับสิทธิ์แลกคะแนน 1 สิทธิ์ หรือ 1,000 คะแนน / หมายเลขบัญชี / หมวด/ เดือน หรือสูงสุด 15 สิทธิ์ หรือ 15,000 คะแนน / หมายเลขบัญชี ตลอดรายการ) โดยแลกคะแนนภายในเดือน เท่านั้น

 • เมื่อสมาชิกทำการแลกคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการเครดิตเงินคืน ภายใน 3 วันทำการ ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน

 • กรณีสมาชิกเปลี่ยนยอดชำระเต็มจำนวนเป็นรายการผ่อนชำระ0% 6 เดือน ออนไลน์ ทุกหมวดร้านค้า จะไม่ได้รับเครดิตเงินคืนในทุกกรณี

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน 180 บาท/ หมายเลขบัญชี /หมวด/ เดือน หรือสูงสุด 2,700 บาท/ หมายเลขบัญชี ตลอดรายการ ทั้งนี้ เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และร้านค้าที่ร่วมรายการ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยน แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้

 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนในบัญชี

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด


เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนโบนัสเงินคืนที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ตั้งแต่วันที่8 มี.ค. 64 เป็นต้นไป คุณสามารถใช้ดอลฟิน โบนัสเป็นส่วนลดร่วมกับทุกวิธีชำระเงินได้สูงสุดครึ่งนึงของยอดการใช้จ่ายโดยต้องมียอดขั้นต่ำ 1 บาทขึ้นไป สำหรับการเลือกจ่ายผ่านเงินในดอลฟิน วอลเล็ท บัตรเครดิต/เดบิต หรือ บัญชีธนาคารที่ผูกไว้ รวมไปถึงการใช้จ่ายผ่านบริการ Dolfin Money และ Dolfin Paylater

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.