สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ผูกบัตรเดบิต หรือผูกบัญชีธนาคาร และสแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ผูกบัตรเดบิต หรือผูกบัญชีธนาคาร

และใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ผูกบัตรเดบิต หรือผูกบัญชีธนาคาร

และใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขและข้อกำหนด

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 66 – 30 เม.ย. 66

รับเครดิตเงินคืนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บ. + รับคะแนนเดอะวันสูงสุด X5

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ด้วย Dolfin Wallet

 

ยอดช้อปสะสมต่อเดือน

เครดิตเงินคืน (บาท)

4,000-39,999 บ.

100

40,000 บ.ขึ้นไป

2,000

จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาทต่อบัญชีบัตรหลักต่อเดือน และ 10,000 บ.ต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ

ลงทะเบียนทาง SMS ภายในวันที่ทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน

พิมพ์ DFN1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-278-2222 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ Dolfin Wallet เท่านั้น/ สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสด ได้

 • บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์

 • บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้เครดิตเงินคืนไปโดยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิกหรือปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง

 • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว

 • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น

 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง

 • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บ.

 • สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวันต่อเดือนที่ Dolfin Wallet จำนวน 6 เดือน ได้แก่ วันที่ 1 ก.พ. 66 – 28 ก.พ. 66 , 1 มี.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 , 1 เม.ย. 66 – 30 เม.ย. 66

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (หรือลงทะเบียนฟรีผ่าน Application UChoose ) ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกและครั้งเดียวตลอดรายการ และบริษัทฯจะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังจบสิ้นเดือน

 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาทต่อหมายเลขบัญชีบัตรต่อเดือนและ 10,000 บ.ต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ

เงื่อนไขคะแนนเดอะวันสูงสุด X5

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน กับ Dolfin Wallet และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตดังกล่าวผ่าน Dolfin Wallet ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.66 – 30 เม.ย. 66

 • สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม The 1 ในอัตราพิเศษตามที่ระบุด้านล่างนี้ ทุกๆ การใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป 25 บาท โดยจำนวนคะแนนที่สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับจะแตกต่างกันตามหน้าบัตรและร้านค้าที่มีการใช้จ่ายดังนี้

 • บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์

  รับคะแนนสะสม The 1 x4 เมื่อใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, Central App, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน , Payless ShoeSource, Tops, Central Food Hall, Matsumoto Kiyoshi, Supersports และร้านค้าในเครือ CRC Sports, Marks & Spencer, Komonoya, B2S, MUJI, ร้านอาหารในเครือ Central Restaurants Group (ยกเว้น Auntie Anne’s, Mister Donut, KFC และ Kowlune), Segafredo Zanetti Espresso หรือ EatThai (Market) ทุกยอดใช้จ่าย 25 บาท ต่อเซลล์สลิป รับ 4 คะแนนเดอะวัน

  รับคะแนนสะสม The 1 x3 เมื่อใช้จ่ายที่ OfficeMate หรือ FamilyMart หรือ Power Buy (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) ทุกยอดใช้จ่าย 25 บาท ต่อเซลล์สลิป รับ 3 คะแนนเดอะวัน

 • บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์

  รับคะแนนสะสม The 1 x5 เมื่อใช้จ่ายที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, Central App, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน , Payless ShoeSource, Supersports และร้านค้าในเครือ CRC Sports, Marks & Spencer, Komonoya,, B2S, MUJI, หรือ ร้านอาหารในเครือ Central Restaurants Group (ยกเว้น Auntie Anne’s, Mister Donut, KFC และ Kowlune) ทุกยอดใช้จ่าย 25 บาท ต่อเซลล์สลิป รับ 5 คะแนนเดอะวัน ยอดใช้จ่ายที่ชำระด้วยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่าน Dolfin Wallet ที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้จะถูกนำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสม The 1 ในอัตราพิเศษตามที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น โดยสมาชิกจะไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน รวมถึงจะไม่ได้รับส่วนลดค่าสินค้าหรือบริการจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

  รับคะแนนสะสม The 1 x4 เมื่อใช้จ่ายที่ Tops, Central Food Hall, Segafredo Zanetti Espresso, EatThai (Market) หรือ Matsumoto Kiyoshi ทุกยอดใช้จ่าย 25 บาท ต่อเซลล์สลิป รับ 4 คะแนนเดอะวัน

  รับคะแนนสะสม The 1 x3 เมื่อใช้จ่ายที่ OfficeMate หรือ FamilyMart หรือ Power Buy (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) ทุกยอดใช้จ่าย 25 บาท ต่อเซลล์สลิป รับ 3 คะแนนเดอะวัน

 • ในการได้รับคะแนนสะสม The 1 ตามอัตราที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้นนั้น รายละเอียดการโอนคะแนนมีดังนี้

 • คะแนนส่วนแรกที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ (1 คะแนนจากการใช้จ่ายทุก 25 บาท) จะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่สมาชิกผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งขณะทำการชำระเงิน

 • คะแนนส่วนที่สองที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ (1 คะแนนจากการใช้จ่ายทุก 25 บาท) จะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่สมาชิกผูกไว้กับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันที่ท่านใช้ในการชำระเงิน

 • คะแนนส่วนที่เหลือที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่ท่านผูกไว้กับ Dolfin Wallet ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ดำเนินการผูกบัญชีคะแนนสะสม The 1 กับ Dolfin Wallet คะแนนสะสม The 1 ดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบัญชีชั่วคราวที่อยู่ใน Dolfin Wallet จนกว่าท่านจะดำเนินการผูกบัญชีคะแนนสะสม The 1 กับ Dolfin Wallet โดยท่านสามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสม The 1 ในบัญชีชั่วคราวดังกล่าวผ่านแอพพลิเคชั่น Dolfin Wallet ได้

 • คะแนนสะสม The 1 ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขในการใช้คะแนนสะสม The 1 เป็นไปตามที่บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัดกำหนด

 • ยอดใช้จ่ายที่ชำระด้วยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่าน Dolfin Wallet ที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้จะถูกนำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสม The 1 ในอัตราพิเศษตามที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น โดยสมาชิกจะไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน รวมถึงจะไม่ได้รับส่วนลดค่าสินค้าหรือบริการจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน

 • บริษัทเซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด และ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 • กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทเซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด และ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด


สิทธิพิเศษบัตรเครดิตกสิกรไทย

เมื่อใช้จ่าย ที่ Dolfin Wallet

 

รับคะแนน K Point X5* เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 1,000 บาท

ยอดใช้จ่ายสะสม/เดือน

รับคะแนน K Point

ครบ 1,000 บาท

X5

(K Point ปกติ 40 คะแนน + K Point พิเศษ 160 คะแนน)

ครบ 2,000 บาท

X5

(K Point ปกติ 80 คะแนน + K Point พิเศษ 320 คะแนน)

(จำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 320 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 960 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ)

ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์ พิมพ์ WL (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

1 มี.ค. 66 – 30 เม.ย. 66

*เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ WL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ

 • ธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน SMS และมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้า Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66

 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point พิเศษ: ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 1,000 บาทต่อเดือน จะได้รับคะแนน K Point X5 (โดยจะได้รับ K Point ปกติ 40 คะแนน และ K Point พิเศษ 160 คะแนน)/ ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 2,000 บาทต่อเดือน จะได้รับคะแนน K Point X5 (โดยจะได้รับ K Point ปกติ 80 คะแนน และ K Point พิเศษ 320 คะแนน)

 • จำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 320 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 960 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ

 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point ปกติ: บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาทจะได้รับคะแนน K Point ปกติ 1 คะแนน ยกเว้น บัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย จะได้รับคะแนน K Point ปกติ 2 คะแนน และบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย จะได้รับคะแนน K Point ปกติ ตามสิทธิประโยชน์ของแต่ละบัตร

 • ระยะเวลาที่จะได้รับคะแนนสะสม K Point: ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point ปกติ โดยจะแสดงตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของเดือนนั้นๆ และ ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point พิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจบโครงการ • กรณีที่ผู้ถือบัตร มีการลงทะเบียนหมายเลขบัตรเครดิต มากกว่า 1 ใบ ธนาคารขอสงวนสิทธิเข้าคะแนนสะสมพิเศษในบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในโครงการ

 • สงวนสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิต LINE POINT Credit Card และ บัตร Fleet Card ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

 • ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 1,000 บาท สามารถสะสมยอดรวมกันได้ Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet

 • เฉพาะรายการใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

 • รายการใช้จ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ที่ Shopee ชำระผ่าน ShopeePay ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

 • รายการใช้จ่ายชำระค่าบริการรายเดือนมือถือ, ค่าสาธารณูปโภค (เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ ฯลฯ), ค่าน้ำมัน, ค่าบริการต่างๆ, จ่ายบิล (เช่น บิลภาษี, บิลโทรคมนาคม รวมถึงบิลค่าน้ำ, ค่าไฟ ฯลฯ), จ่ายค่าจอดรถ, เติมเงิน Top Up (เช่น เติมเงินมือถือ, เติมเงินอีซี่พาส, เติมเงิน BTS, เติมเงิน MRT) และค่าประกัน ผ่านช่องทาง Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ รายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์, รายการใช้จ่ายที่ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง

 • ธนาคารจะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บคะแนน K Point พิเศษจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้คะแนน K Point พิเศษไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข หรือกรณีที่ผู้ถือบัตรปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกคืนสินค้า หรือ เว็บไซต์มีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้นำคะแนน K Point พิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตแล้ว

 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนน K Point พิเศษจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนน K Point พิเศษ

 • คะแนน K Point พิเศษไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ/ขาย รวมถึงการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

 • เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

 

 

E-Wallet ผูกแล้วจ่าย ได้คืนสุดคุ้ม สูงสุด 3,600 บาท

ผูกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิรส์ ช้อยส์วีซ่า แพลทินัม แล้วชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet
รับเครดิตเงินคืนสุดคุ้ม สูงสุด 3,600 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 65 – 31 มี.ค. 66

 

 • ผูกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิรส์ ช้อยส์วีซ่า แพลทินัม แล้วชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet รับเครดิตเงินคืนสุดคุ้ม สูงสุด 3,600 บาท

ยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน

รับเครดิตเงินคืน

ครบทุก 3,000 บาท

80 บาท (สูงสุด 320 บาท)

ครบทุก 15,000 บาท

450 บาท (สูงสุด 900 บาท)

(รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 3,600 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนครั้งเดียวก่อนทำรายการผ่านแอป UCHOOSE ฟรี หรือ SMS ลงทะเบียน พิมพ์ EW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรกรุงศรีเฟิรส์ช้อยส์วีซ่า 16 หลัก ส่งมาที่ 0812563333 รับข้อความยืนยันตอบกลับ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับ เครือข่ายของผู้ให้บริการ)

*เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนสุดคุ้ม สูงสุด 3,600 บาท จากการใช้จ่ายผ่าน E-Wallet

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE หรือ SMS โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์ เพียงครั้งเดียวตลอดรายการ ภายในวันทำรายการที่ชำระเงินผ่านบัตรฯ

 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการ สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้โดยจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมจากแอป E-Wallet ที่ร่วมรายการ ได้แก่ ShopeePay, TrueMoney Wallet, Rabbit LINE Pay, Dolfin wallet เท่านั้น โดยคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 3,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 80 บาท (สูงสุด 320 บาท) และยอดใช้จ่ายสะสมครบ ทุก 15,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 450 บาท (สูงสุด 900 บาท)

 • ตัวอย่างการคำนวณเครดิตเงินคืน

ยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน

ผ่าน E-Wallet

รับเครดิตเงินคืน

ต่อเดือน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด

ตลอดรายการ

3,000 บาท

80 บาท

3,600 บาท (จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสุงสุด 900 บาทต่อเดือน/ สูงสุด 3,600 บาท ตลอดรายการ)

6,000 บาท

160 บาท

9,000 บาท

240 บาท

12,000 บาท

320 บาท

15,000 บาท

450 บาท

ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป

900 บาท

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือสูงสุด 3,600 บาท ตลอดรายการ เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนผ่าน E-Wallet: ShopeePay, TrueMoney Wallet, Rabbit LINE Pay, Dolfin wallet วันที่ 1 ธ.ค. 65 – 31 มี.ค. 66

 • สงวนสิทธิ์ในการไม่นับรวมยอดใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

 • ยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ (Inter-Spending)

 • ยอดใช้จ่ายผ่าน ShopeeFood และการซื้อสินค้าภายในแอปพลิเคชัน Shopee

 • ยอดใช้จ่ายของทุกแอปพลิเคชัน ในหมวดขนส่งสาธารณะ เช่น เติมเงินรถไฟฟ้าบีทีเอส MRT, เติมเงิน EASY PASS, Toll Way, LINEMAN Taxi, ขนส่งนครชัยแอร์ เป็นต้น

 • ยอดใช้จ่ายของทุกแอปพลิเคชัน ในห้างร้านหมวดทองคำ

 • รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด จะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ท่านลงทะเบียน สำเร็จโดยได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ และยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์เมื่อสมาชิกใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข ระบบจะทำการเครดิตเงินคืน ภายใน 3-5 วันทำการ หลังจบรายการในแต่ละเดือน ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่าน บัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลังโดยรายการเครดิต เงินคืน ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยน แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิด ข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

 

สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรีทุกประเภท

ช้อป UNLOCK คุ้มครบเรื่องออนไลน์  

แคมเปญระหว่างวันที่  15 มกราคม 66 – 30 เมษายน 66

รับเครดิตเงินคืนทุกเดือน รวมสูงสุด 8,000 บาท* ไม่ต้องใช้พอยต์แลก

 • จบทุกเรื่องออนไลน์ คุ้มครบกว่า 55 แอป/เว็ปชั้นนำ ประกอบด้วย

 • ช้อปปิ้งออนไลน์ ได้แก่ Lazada, Shopee, JD.CO.TH, Central App, ONESIAM Super App, MOnline, ShopAt24, topvalue, GMM O Shopping, TV Direct, Wemall, Golfdigg, Saha Group Online, shop Channel, tohome.com, Jay Mart Store, Mercular, Advice Online, AIS Online Store, Samsung.com, True Store, JIB Online,  GoWabi, Wish, Beauticool.com, KONVY, ServisHero, HDmall.co.th, Q-CHANG, RS Mall, Nescafe’ Dolce Gusto,NocNoc, Firster และ SASOM

 • อีวอลเล็ต ได้แก่ Dolfin Wallet, True Money Wallet ,Rabbit LINE Pay และ ShopeePay

 • เดลิเวอรี ได้แก่ Grab, LINE MAN, ShopeeFood, Robinhood ,Foodpanda, SKOOTAR, Hungry Hub, Cabb taxi และ Airasia Super App (เฉพาะบริการ Food / Ride)

  • บริการสตรีมมิง ได้แก่ MONOMAX, Disney+, NetFlix, IQIYI, VIU, Youtube Premium, Prime Video และ WeTV

 • สะสมง่าย รวมยอดใช้จ่ายได้ ไม่มีขั้นต่ำต่อสลิป

 • รับเครดิตเงินคืนไว ได้ทุกเดือน

 • ใช้น้อยก็คุ้ม ยิ่งใช้มากก็ได้เพิ่ม

 

คุ้ม 1 รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 8,000 บาท* ไม่ต้องใช้พอยต์แลก

สะสมยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการ/เดือน

รับเครดิตเงินคืน*

บัตรเครดิต กรุงศรี นาว

บัตรเครดิต ประเภทอื่นๆ

ครบทุก 2,000 บาท

20 บาท

(สูงสุด 120 บาท)

ครบทุก 15,000 บาท

200 บาท

(สูงสุด 1,400 บาท)

200 บาท

(สูงสุด 1,400 บาท)

ครบ 150,000 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

โปรดลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการผ่านทางแอป UCHOOSE เท่านั้น ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

(โดยพิมพ์คำค้นหาหน้าโปรโมชั่นว่า “MON”)  โดยรอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ (ฟรีค่าบริการ)

*ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอป/เว็ปที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท /บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ สูงสุด 8,000 บาท /บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

คุ้ม แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%** ได้ตั้งแต่สลิปแรก ไม่มียอดช้อปขั้นต่ำ

เพียงใช้จ่ายผ่านแอป/เว็ป ที่ร่วมรายการไม่มีขั้นต่ำต่อสลิป + แลกทุก 500 พอยต์ = รับเครดิตเงินคืน 50 บาท**

โปรดแลกพอยต์หลังใช้จ่ายภายในเดือนที่ทำรายการ (ฟรีค่าบริการ) ผ่านช่องทางแอป UCHOOSE เท่านั้น (โดยพิมพ์คำค้นหาโปรโมชั่นว่า “RON”)

**จำกัดการแลกพอยต์สูงสุด 500,000 พอยต์ (เทียบเท่าเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/วัน โดยพอยต์จะถูกตัด ณ วันที่ทำรายการสำเร็จ และเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายในวันถัดไปนับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ

 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน  

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอป UCHOOSE ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรีที่ร่วมรายการ ผ่านแอป/เว็ปที่ร่วมรายการแบบชำระเต็มจำนวน ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB เท่านั้น

 • บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม , บัตรเครดิต เอไอเอ ทุกประเภท, บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด ทุกประเภทและ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว

 • แอป/เว็ป ที่ร่วมรายการ ประกอบด้วย

 • ช้อปปิ้งออนไลน์ ได้แก่ Lazada, Shopee, JD.CO.TH, Central App, ONESIAM Super App, MOnline, ShopAt24, topvalue, GMM O Shopping, TV Direct, Wemall, Golfdigg, Saha Group Online, shop Channel, tohome.com, Jay Mart Store, Mercular, Advice Online, AIS Online Store, Samsung.com, True Store, JIB Online,  GoWabi, Wish, Beauticool.com, KONVY, ServisHero, HDmall.co.th, Q-CHANG, RS Mall, Nescafe’ Dolce Gusto,NocNoc, Firster และ SASOM

 • อีวอลเล็ต ได้แก่ Dolfin Wallet, True Money Wallet ,Rabbit LINE Pay และ ShopeePay

 • เดลิเวอรี ได้แก่ Grab, LINE MAN, ShopeeFood, Robinhood ,Foodpanda, SKOOTAR, Hungry Hub, Cabb taxi และ Airasia Super App (เฉพาะบริการ Food / Ride)

 • บริการสตรีมมิง ได้แก่ MONOMAX, Disney+, NetFlix, IQIYI, VIU, Youtube Premium, Prime Video และ WeTV

 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 66 – 30 เม.ย. 66

 • *ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการ สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้

 • สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี นาว เท่านั้น จะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก15,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 200 บาท (สูงสุด 1,400 บาท) และยอดใช้จ่ายสะสมครบ 150,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท  และยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอปที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท /บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ สูงสุด 8,000 บาท /บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

 • และสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรีประเภทอื่นๆ จะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 2,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 25 บาท (สูงสุด 150 บาท)  ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 15,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 200 บาท (สูงสุด 1,400 บาท) และยอดใช้จ่ายสะสมครบ 150,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท  และยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอปที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท /บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ สูงสุด 8,000 บาท /บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเพียงระดับสูงสุดระดับเดียว เท่านั้น

 • บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนภายใน 7 วันหลังจากสิ้นเดือนในแต่ละเดือน ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)

 • **สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ร่วมรายการ (ยกเว้นบัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด)

 • การแลกรับเครดิตเงินคืน 50 บาท เพียงใช้จ่ายไม่มีขั้นต่ำต่อสลิปและแลกคะแนนสะสมทุก 500 คะแนน โดยสามารถแลกคะแนนสะสมโดยทำรายการผ่าน UCHOOSE  หลังจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ภายในเดือน ที่ทำรายการสำเร็จเท่านั้น

 • จำกัดการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500,000 พอยต์ (เทียบเท่า 50,000 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/วัน และสมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันถัดไปนับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ

 • คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เฉพาะบัตรหลัก และมีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น โดยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น

 • หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จ ให้ทำรายการใหม่โดยให้ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที

 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี

 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม

  • ยอดใช้จ่ายหมวดขนส่งสาธารณะทุกช่องทางการชำระเงิน (MCC 4111, 4112, 4131, 4784) เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส, รถไฟฟ้าMRT, ทางด่วน, เติมเงิน EASY PASS, ขนส่งนครชัยแอร์ ,ขนส่ง LALAMOVE, ยอดใช้จ่ายที่เป็นการเก็บเงินปลายทาง (Cash on delivery) เป็นต้น

  • ยอดใช้จ่ายการสแกนจ่ายผ่าน QR Code วีซ่า และ มาสเตอร์การ์ดด้วยแอป Dolfin Wallet

  • ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อมในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย, รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ

  • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ (Inter-Spending) ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง

  • ยอดใช้จ่ายการซื้อสินค้า/บริการผ่อนชำระ Krungsri Consumer Installment Plan

 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะร้านค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมากชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น

 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯและผู้ให้บริการกำหนด

 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

 

 

สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรเครดิต JCB ทุกประเภท

รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่  1 มกราคม 2566 – 30 เมษายน 2566

เงื่อนไขโปรโมชั่น

ลูกค้าเจซีบีทุกท่าน รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท เมื่อซื้อสินค้า/บริการผ่านดอลฟินวอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum หรือ Ultimate ที่ออกในประเทศไทย มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท / เซลส์สลิป

 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 500 บาท / เซลล์สลิป เพื่อรับคูปองแทนเงินสด ต้องเป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

 • จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้ /เดือน

 • จำกัด 2,000 สิทธิ์ / เดือน รวม 24,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการใช้คูปองแทนเงินสด 50 บาท

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum หรือ Ultimate ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น

 • สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ/เซลส์สลิป ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลส์สลิป

 • ยกเว้นการการชำระบิล (Bill Payment) และการเติมเงินทุกประเภท

 • ยกเว้นการใช้จ่ายด้วยวิธีการสแกน QR บัตรเครดิต VISA/Mastercard

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที และต้องใช้คู่กับการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum หรือ Ultimate เท่านั้น  โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในโปรโมชั่น เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

 


สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรเครดิต JCB ประเภท ที่ผูกและใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ครั้งแรก

รับคูปองแทนเงินสด 100 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

ลูกค้าใหม่เจซีบีทุกท่าน กดรับคูปองแทนเงินสดรวมมูลค่า 100 บาท สำหรับการซื้อสินค้า/บริการผ่านดอลฟินวอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum หรือ Ultimate ที่ออกในประเทศไทย ครั้งแรกและมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท / เซลส์สลิป

 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 500 บาท / เซลล์สลิป เพื่อรับคูปองแทนเงินสด ต้องเป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

 • จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้ /ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • รวม 500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการใช้คูปองแทนเงินสด 50 บาท

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum หรือ Ultimate ที่ออกในประเทศไทย และเป็นการใช้จ่ายครั้งแรกเท่านั้น

 • สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ/เซลส์สลิป ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 500 บาท/เซลส์สลิป

 • ยกเว้นการการชำระบิล (Bill Payment) และการเติมเงินทุกประเภท

 • ยกเว้นการใช้จ่ายด้วยวิธีการสแกน QR บัตรเครดิต VISA/Mastercard

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที และต้องใช้คู่กับการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum หรือ Ultimate เท่านั้น  โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในโปรโมชั่น เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท*

เมื่อผูกบัตรและชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในหมวด E-Wallet

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 เมษายน 2566

ร้านค้าที่ร่วมรายการ : ดอลฟิน วอลเล็ท

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท* ไม่ต้องใช้คะแนนสะสม

ยอดใช้จ่ายสะสม ต่อเดือน

รับเครดิตเงินคืน

ครบทุก 500 บาท

20 บาท

(สูงสุด 200 บาท ต่อบัตร ต่อเดือน)

 

เงื่อนไข

 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรธนาคารออมสินเท่านั้น เมื่อผูกบัตรเครดิตเข้ากับ Dlofin และใช้ชำระค่าสินค้าและบริการด้วย Dolfin Application ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2566

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ส่ง SMS ลงทะเบียน พิมพ์ GWL ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 062 596 5522 และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) โดยลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด

 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายครบทุก 500 บาท เพื่อรับเครดิตเงินคืน 20 บาท จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท ต่อบัตร ต่อเดือน หรือสูงสุด 1,200 บาท ตลอดรายการ โดยเครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง SMS สำเร็จ

 • การคำนวณเครดิตเงินคืนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน ยกเว้น รายการที่เกิดจากการชำระบิลทุกประเภท การเติมเงิน (Top-up) ทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การซื้อทอง เพชร จิลเวอรี่ และการชำระ Easy Pass

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกบัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการแสดงเครดิตเงินคืน

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริตฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรเครดิตผิดเงื่อนไขที่กำหนดหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากธนาคารออมสินได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว

 • ธนาคารออมสินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของร้านค้า

 

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท*

เมื่อผูกบัตรและชำระด้วยบัตรเดบิตธนาคารออมสิน ในหมวด E-Wallet

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นหมวด E-Wallet

 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารออมสินเท่านั้น เมื่อผูกบัตรเดบิตเข้ากับ Dolfin, rabbit LINE pay, ShopeePay และ True Money Wallet และใช้ชำระค่าสินค้าและบริการด้วย Dolfin, rabbit LINE pay, ShopeePay และ True Money Wallet Application ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ส่ง SMS ลงทะเบียน พิมพ์ GWLDE ตามด้วยหมายเลขบัตรเดบิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 062 596 5522 และได้รับข้อความตอบกลับระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) โดยลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด

 • ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืน 1% ของยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน โดยผู้ถือบัตรต้องมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ต่อเดือน จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/ บัตร/ เดือน หรือ 1,500 บาท/ บัตร ตลอดรายการ

 • การคำนวณเครดิตเงินคืน ยกเว้น รายการที่เกิดจากการชำระบิล การเติมเงิน (Top-up) และการชำระ Easy Pass

เงื่อนไขทั่วไป

 • การรับเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับบัตรเดบิตภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ทำการลงทะเบียนสำเร็จ

 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะบริการที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/ เปลี่ยน/ แลก/ ทอนเป็นเงินสดได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกบัตร จนถึงวันที่มีการแสดงเครดิตเงินคืน

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริตฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเดบิตเพื่อธุรกิจการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรเดบิตผิดเงื่อนไขที่กำหนดหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากธนาคารออมสินได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว

 • ธนาคารออมสินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของร้านค้า

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า