คุณรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค ร่วมพูดคุยและแชร์มุมมองถึงบทบาทของ Digital Payment ในตลาดและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ Digital Payment

คุณรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค ร่วมพูดคุยและแชร์มุมมองถึงบทบาทของ Digital Payment ในตลาดและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ Digital Payment ภายใต้แนวคิด “พร้อมรับวิถีใหม่  SME ก้าวต่อไปด้วยดิจิทัล : Digital Transformation for the New Normal” วันที่ 18 กันยายน 2563 ในงาน Bangkok Fintech Fair 2020

 ดิจิทัลเพย์เมนท์ : เมื่อทางเลือก...เป็นทางหลัก ของธุรกิจ”

โควิด-19 ทำให้เห็นการปรับตัวของธุรกิจที่ใช้ดิจิทัลเพย์เมนท์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ ผู้บริโภคที่หันมาทำธุรกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันผ่านแพลตฟอร์ม หรือที่เรียกว่า “Super Platform” มากขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และมีความปลอดภัยสูง เพื่อรองรับการทำธุรกิจแบบครบวงจร และการสร้างระบบนิเวศน์ (ecosystem) ที่ส่งเสริมธุรกรรมดิจิทัลของ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย จะก่อให้เกิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปต่อยอดการให้บริการทางการเงินอื่น ๆ เช่น สินเชื่อออนไลน์ และสร้างให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (customer engagement) ถือเป็นแรงจูงใจที่สำคัญ ในการสนับสนุนให้เกิดการใช้ดิจิทัลเพย์เมนท์ในภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ผู้ร่วมเสวนา

  • ดร.สุดสงวน ชูสกุลธนะชัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  • คุณรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค

  • คุณบัญชา มนูญกุลชัยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย นายแพทย์ ศุภชัย ปาจริยานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง RISE – สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร

ชมย้อนหลังงานและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนา ได้ที่ 👉  https://bit.ly/33e8Wsg
รับชมวิดีโอเพิ่มเติม 👉  https://youtu.be/1kS_kEmwdx4