ช้อปฟินที่ B2S กับส่วนลด 30 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

ช้อปฟินที่ B2S กับส่วนลด 30 บาท

เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 – 30 เม.ย. 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ส่วนลด 30 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

 • มูลค่า 300 บาท ต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว

 • สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 – 30 เม.ย. 2564 โดยคูปองสามารถใช้ได้ 7 วันหลังกดรับสิทธิ์

 • จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/เดือน สูงสุด 3,500 สิทธิ์/เดือน

 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน B2S ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น Magazine Corner และสาขาอู่ตะเภา

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องแสดงคิวอาร์โค้ดโดยกดที่ปุ่ม “จ่าย” ในแอป Dolfin Wallet เพื่อให้พนักงานของร้านค้าสแกนเพื่อรับชำระเงิน

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • ในกรณีไม่ได้ใช้คูปองตามเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 20.00 น.a