ฟินชุดใหญ่ AuntieAnne’s แค่ 129 บาท

กดคูปองเพื่อรับสิทธิ์แลกซื้อ Iced Strawberry Mango Lemon Tea 22 oz.

Cheese chicken Bites และ Almond Stix

แค่ 129 บาท จากปกติ 190 บาท เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ที่ ร้านอานตี้แอนส์

กดรับสิทธิ์ได้เฉพาะวันที่ 9 ธันวาคม 2565
คูปองสามารถใช้แลกได้ตั้งแต่วันที่ 9-31 ธันวาคม 2565

สแกนเก็บคูปองเลย!

กดคูปองเพื่อรับสิทธิ์แลกซื้อ Iced Strawberry Mango Lemon Tea 22 oz.

Cheese chicken Bites และ Almond Stix

แค่ 129 บาท จากปกติ 190 บาท

เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ที่ ร้านอานตี้แอนส์

กดรับสิทธิ์ได้เฉพาะวันที่ 9 ธันวาคม 2565
คูปองสามารถใช้แลกได้ตั้งแต่วันที่ 9-31 ธันวาคม 2565

 

คลิกเก็บคูปองเลย!

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • กดรับคูปองแลกซื้อชุด Lemonade 16 +Almond Pretzel + Cheesy chicken bites แค่ 114.- จากปกติ 157.- ที่ร้าน Auntie Anne’s เมื่อชำระสินค้าด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ภายในระยะเวลาแคมเปญวันที่ 11-31 มีนาคม 2565

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน และจำกัดสูงสุด 10,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ใช้ได้ที่ร้าน Auntie Anne’s ทุกสาขา ยกเว้นเมืองทอง ไบเทค เดอะมอล์ลบางกะปิ พาราไดซ์พาร์ค พรอมนาด

 • กรุณาแจ้งสิทธิ์แก่พนักงานก่อนสั่งอาหาร

 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ภายใน 31 มีนาคม 2565 วันหลังที่ได้รับสิทธิ์

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้ ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.