แจกกระเป๋าผ้าดอลฟิน “Arigato Order and Collect”

แจกกระเป๋าผ้าดอลฟิน

สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม “Arigato Order and Collect”

ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2563