แจกกระเป๋าผ้าดอลฟิน “Arigato Order and Collect”

แจกกระเป๋าผ้าดอลฟิน

สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม “Arigato Order and Collect”

ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2563

เงื่อนไขกิจกรรม

 • ลูกค้าดอลฟินที่คลิกซื้อเครื่องดื่ม Coffee arigato ผ่านบริการ คลิกสั่งไว ไม่รอคิว ในแอปดอลฟิน วอลเล็ทสำเร็จ ระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายน 2563 สามารถร่วมสนุกเพื่อรับกระเป๋าผ้าดอลฟิน

 • ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 กันยายน 2563 เวลา 59 น.

 • ผู้ร่วมสนุก 50 คนแรกของระยะเวลากิจกรรมที่กำหนด และทำตามเงื่อนไขครบ 2 ขั้นตอน จะได้รับถุงผ้าดอลฟินจำนวน 1 ใบ

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 2 ขั้นตอน ได้แก่

  • คลิกซื้อเครื่องดื่ม arigato Coffee ผ่านบริการ คลิกสั่งไว ไม่รอคิว ในแอปดอลฟิน วอลเล็ท เมนูใดก็ได้ และถ่ายรูปหน้าจอตอนทำรายการสั่งซื้อสำเร็จเก็บไว้

  • ส่งรูปภาพดังกล่าว โดยโพสต์เป็นคอมเมนต์ใต้ภาพกิจกรรมใน Dolfin Facebook page 23 – 29 กันยายน 2563 เวลา 59 น.

 • ผู้ร่วมสนุก 1 คน สามารถร่วมสนุกได้ 1 ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรม

 • บริษัทฯ จะทำการเลือกลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขข้างต้น และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่1 ตุลาคม 2563 ผ่านทาง Dolfin Facebook page

 • เงื่อนไขในการรับรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกติกา หรือของรางวัล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • หากบริษัทฯ พบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมสนุกไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วม หรือรับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ผู้ที่ทำตามเงื่อนไข และกติกาเท่านั้นถึงมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบ และยอมรับกติกาเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลครั้งนี้

 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.