สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

10 วันเท่านั้น! ลูกค้า Dolfin ซื้อเครื่องดื่มอาริกาโตะราคาเพียง 19 บาท!

Slider
Slider

10 วันเท่านั้น! ลูกค้า Dolfin ซื้อเครื่องดื่มอาริกาโตะราคาเพียง 19 บาท!

(เฉพาะเครื่องดื่มที่มูลค่า 45 บาท)

 เมื่อใช้จ่ายผ่านแอปดอลฟิน

ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 63 - 5 มี.ค. 63

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

– กดรับคูปองแลกซื้อเครื่องดื่มอาริกาโตะในราคา 19 บาท เมื่อชำระค่าเครื่องดื่มด้วยแอปดอลฟินเฉพาะเครื่องดื่มที่ร้านอาริกาโตะที่มีมูลค่า 45 บาทเท่านั้น
– โปรดตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้คูปองแลกซื้อเครื่องดื่ม (ท็อปส์ หรือ แฟมิลี่มาร์ทที่ใดที่หนึ่ง) ก่อนที่จะกดรับคูปอง โดยลูกค้าสามารถใช้คูปองที่กดรับแล้วแลกซื้อเครื่องดื่มได้ที่ ท็อปส์ หรือ แฟมิลี่มาร์ท เฉพาะสาขาที่มีเครื่องดื่มอาริกาโตะเท่านั้น
– จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน และจำกัดจำนวนรวมสูงสุด 30,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
– ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
– คูปองแลกซื้อเครื่องดื่มอาริกาโตะ มีอายุการใช้งานถึงเวลา 24.00 น ของวันที่ 5 มี.ค. 63
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คูปองแลกซื้อ ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
– ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง
– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 10 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม