สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมัครบัตรเครดิตผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

สิทธิพิเศษ เมื่อสมัครบัตรเครดิตผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 65 - 31 พ.ค. 66

สิทธิพิเศษ เมื่อสมัครบัตรเครดิตผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 65 - 31 พ.ค. 66

เงื่อนไขและข้อกำหนด

สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดส์ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

รับดอลฟิน โบนัส 1,200 บาท*

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 65 –  31 ส.ค 65 (ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 ก.ย. 65)

เงื่อนไขโปรโมชัน

 • เฉพาะผู้สมัครบัตรหลักรายใหม่ ของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน (ไม่เคยใช้บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน หรือ ยกเลิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) ซึ่งได้แจ้งชื่อและข้อมูลการติดต่อแก่บริษัทฯผ่านทางแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet ที่ลิ้งค์นี้ https://bit.ly/3ry1ntL และทำการสมัครบัตรฯระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565 โดยจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

 • ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอปพลิเคชันครบตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วัน นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับอนุมัติ จะได้รับดอลฟิน โบนัส 1,200 บาท

 • จำกัดดอลฟิน โบนัส 1,200 บาทต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ

 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมจะคำนวณรวมกับบัญชีบัตรหลักโดยสิทธิประโยชน์ในรายการนี้มอบให้เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรหลักเท่านั้น

 • ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ถูกนับรวมได้แก่ยอดแลกเปลี่ยน/ซื้อเงินตราสกุลเงินต่างประเทศทุกกรณี,ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน, ยอดเบิกถอนเงินสด, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, การซื้อประกันทุกชนิด, การซื้อกองทุนรวม, การตัดชำระค่าสาธารณูปโภค (Central Pay all) และ/หรือการตัดชำระรายเดือนรายปี, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง (VOID), ยอดใช้จ่ายในหมวดภาษี, การซื้อสื่อโฆษณาผ่าน Facebook, การเติมเงิน e-wallet, ยอดใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์อันได้มาในทางทุจริตไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเจตนาโดยทุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย และกรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (TAX refund) เป็นต้น

 • ทางบริษัทจะส่งโค้ดให้ผู้ที่สะสมยอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขผ่านทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE ในแท็บ คูปอง (COUPON) ลูกค้าต้องนำโค้ดไปกรอกในแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet โดยการเข้าที่แท็บ ฉัน (Me) เลือก รหัสโปรโมชัน (Promo Code) และใส่โค้ดที่ได้จากแอปพลิเคชัน UCHOOSE

 • ลูกค้าจะได้รับโค้ดภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาสะสมยอดใช้จ่ายตามที่กำหนด

 • โค้ดที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทฯผ่านทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE สามารถนำมากรอกเพื่อรับดอลฟิน โบนัส 1,200 บาท ในแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ทางบริษัทฯและแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet จะไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี

 • ดอลฟิน โบนัส มีอายุการใช้งานจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น

 • ดอลฟิน โบนัส ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 • พนักงานในเครือกรุงศรีฯไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้

 • บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้ดอลฟิน โบนัสไปโดยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว

 • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว

 • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด


  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อสมัครบัตรเครดิตซิตี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

รับโบนัสเงินคืน 1,500 บาท*

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 65 – 31 พ.ค. 66

 • เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิก Dolfin Wallet ที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ ผ่านลิ้งค์นี้ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 65 – 31 พ.ค. 66 เท่านั้น

 • รับดอลฟิน โบนัส 1,500 บาท เมื่อบัตรเครดิตซิตี้ได้รับการอนุมัติ และมียอดใช้จ่าย 5,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก

 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลสำหรับการสมัครบัตรหลักและเฉพาะผู้สมัครบัตรฯใหม่เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรฯ ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน เงื่อนไขดังกล่าว ยกเว้นสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ และบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีแล้วเท่านั้น

 • ทางธนาคารจะส่งโค้ตให้ลูกค้าผ่านทาง SMS เพื่อนำไปกรอกบน Dolfin Wallet เพื่อรับดอลฟิน โบนัส1,500 บาท ภายใน 60 วัน หลังจากบัตรฯ ได้รับการอนุมัติและมีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข

 • โค้ตที่ลูกค้าได้รับจากทางธนาคารสามารถนำมากรอกได้จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2566 หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ทางธนาคารและ Dolfin Wallet จะไม่ชดเชยให้ในกรณีใดๆ

 • ดอลฟิน โบนัสไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้

 • ดอลฟินโบนัสมีอายุการใช้งาน 6 เดือน หลังจากวันที่ได้รับ