แจกฟรี! ไอติมโคนแมคโดนัลด์ 300 สิทธิ์ แค่มาเล่นเกมสนุกๆจากแอปดอลฟิน

 

 

กิจกรรม "ดอลฟินชวนfun กับ The 1 Quiz"

ไขคำตอบ เพื่อหาตัวเลขที่หายไป
ชิงเงินรางวัลฟรี
! 30 บาท
สำหรับผู้ที่ตอบถูกต้อง 50 คนแรก
ของแต่ละวันเท่านั้น!!

ระยะเวลากิจกรรม 13-15 มิถุนายน 2565
(สามารถส่งคำตอบได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 8.00 น.
ไปจนถึง วันพุธที่ 15 มิ.ย. 2565 เวลา 23.59 น.)

 

 

 

กิจกรรม "ดอลฟินชวนfun กับ The 1 Quiz"

ไขคำตอบ เพื่อหาตัวเลขที่หายไป
ชิงเงินรางวัลฟรี
! 30 บาท
สำหรับผู้ที่ตอบถูกต้อง 50 คนแรก
ของแต่ละวันเท่านั้น!!

ระยะเวลากิจกรรม 13-15 มิถุนายน 2565
(สามารถส่งคำตอบได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 8.00 น.
ไปจนถึง วันพุธที่ 15 มิ.ย. 2565 เวลา 23.59 น.)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถทำตามกติกาจนสำเร็จ จะได้รับรางวัลตามกำหนด

 • กติกาการเล่นกิจกรรม “ดอลฟินชวนfun กับ The 1 QUIZ”

  • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกดติดตามเพจ Dolfin Facebook Page แล้ว

  • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องผูกบัญชี The 1 ในแอปดอลฟินแล้ว

  • ไขคำตอบของคำถามทั้ง 3 ข้อที่ให้ โดยคำตอบที่ได้จะเป็นตัวเลข นำตัวเลขของทุกข้อมาเรียงกันจะได้เลข 6 หลัก

  • นำเลข 6 หลักที่ได้ไปพิมพ์ลงในหน้าใส่คำตอบ โดยสามารถส่งคำตอบได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 8.00 น. ไปจนถึง วันอังคารที่ 15 มิ.ย. 2565 เวลา 23.59 น.

  • ผู้ที่พิมพ์เลข 6 หลักถูกต้องเป็นลำดับ 50 คนแรก ของวันที่ 13, 14, และ 15 มิ.ย. 2565 จะได้รับรางวัลเป็น คูปองแทนเงินสด มูลค่า 30 บาท เข้าในแอปทันที โดยสามารถตรวจเช็คคูปองได้ที่หน้า “คูปองของฉัน”

  • คูปองมีเงื่อนไขการนำไปใช้ ดังนี้

   • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท สำหรับใช้ในการชำระเงินขั้นต่ำ 50 บาท ด้วยการสแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่าน Dolfin Wallet ไม่รวมการสแกนจ่ายผ่าน Thai QR PromptPay และ QR Credit Card

   • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาทนี้ มีอายุ 30 วันหลังจากได้รับ

 • จำกัด 1 ผู้ใช้งาน จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 สิทธิ์เท่านั้น แต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการพิมพ์ส่งโค้ด

 • จำกัดสูงสุด 50 สิทธิ์การได้รับรางวัลต่อวัน และ 150 สิทธิ์การได้รับรางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรม

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้ ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.