ช็อปปิ้ง

คูปอง Supersports

ลด 200 บาท เมื่อเก็บคูปองและสแกนจ่าย 1,800 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ

คูปอง Officemate

ลด 120 บาท เมื่อเก็บคูปองและสแกนจ่าย 1,500 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ

คูปอง B2S

ลด 30 บาท เมื่อเก็บคูปองและสแกนจ่าย 300 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ