สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

สมาชิก The 1 รับคะแนนพิเศษ 800 คะแนน

The1 Special point: รับคะแนน The1 800 คะแนน เพียงใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาทผ่านดอลฟินวอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 30 ก.ย.  2563

เงื่อนไขโปรโมชัน

 • สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก เดอะวัน เท่านั้น! รับคะแนนเดอะวันพิเศษ 800 คะแนน เมื่อสมัครดอลฟินวอลเล็ท โดยคลิ๊กผ่านแบนเนอร์ใน FB, EDM, The1 App หรือสมัครผ่าน The1 App ยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ภายในระยะเวลาแคมเปญ และใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท /เซลส์สลิป ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยเป็นลูกค้าดอลฟินวอลเล็ทมาก่อนเท่านั้น

 • จำกัดการได้รับคะแนนเดอะวันพิเศษ 1 สิทธิ์/ผู้ใช้

 • ลูกค้าจะได้รับคะแนนเดอะวันพิเศษ 800 คะแนน ภายใน 7 วันทำการถัดไปหลังจากที่ทำรายการสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้ดำเนินการผูกสมาชิกเดอะวันเข้ากับบัญชีดอลฟินวอลเล็ทก่อนการทำรายการสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับคะแนนเดอะวันภายใน 7 วันทำการหลังจากดำเนินการผูกสมาชิกเดอะวันเข้ากับบัญชีดอลฟินวอลเล็ท

 • แคมเปญนี้เป็นแคมเปญที่ใช้ทดแทนแคมเปญ “The1 Special point: รับคะแนน The1 400 คะแนน เพียงใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาทผ่านดอลฟินวอลเล็ท” ซึ่งเป็นแคมเปญระหว่างวันที่ 10 ส.ค. – 30 ก.ย.  2563 โดยนับแต่วันที่ 28 ส.ค. 2563 ให้ถือว่าว่าแคมเปญดังกล่าวถูกยกเลิก ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษจากแคมเปญดังกล่าวแล้วจะไม่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษภายใต้แคมเปญนี้อีกและจำกัดจำนวนสิทธิ์ทั้งสองแคมเปญรวมกันไม่เกิน จำกัด 10,000 สิทธิ์เท่านั้น

 • แคมเปญนี้ถือเป็นหนึ่งในแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ของดอลฟินวอลเล็ท ซึ่งลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือและใส่รหัส OTP ถูกต้อง) และปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน

 • ในกรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่มากกว่าหนึ่งแคมเปญ ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากรายการส่งเสริมการขายของแคมเปญล่าสุดที่ลูกค้าเข้าร่วมและทำตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษของแคมเปญสำเร็จ ยกเว้น ในกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จในแคมเปญใดแคมเปญหนึ่งก่อนแล้ว ลูกค้าจะมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากแคมเปญดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องทำตามเงื่อนไขของแคมเปญที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษให้สำเร็จครบถ้วนภายในกำหนดเวลาลูกค้าจึงจะได้รับสิทธิพิเศษ

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนคะแนนเดอะวันพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายการที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.