สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

คุ้ม 3 ต่อ พิเศษเฉพาะงาน Tops 24th Anniversary

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชัน

คูปองที่ 1 รับคูปองส่วนลด 100 บ. เมื่อช้อปครบ 600 บ. ที่ Tops Supermarket, Tops Market, Central Food Hall หรือ Matsumoto Kiyoshi

– รับคูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปและชำระด้วย Dolfin Wallet โดยมูลค่า 600 บาท ต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว

– คูปองส่วนลด 100 บาทจะสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าครบ 600 บาทขึ้นไปในครั้งถัดไปที่ Tops Supermarket / Tops Market / Central Food Hall / Matsumoto Kiyoshi

– สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15-21 ก.ค. 2563 โดยคูปองสามารถใช้ได้ไม่เกิน 15 วันหลังวันที่ได้รับสิทธิ์

– จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์ สูงสุด 4,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม

– ใช้ได้ที่ Tops Supermarket, Tops Market, Central Food Hall และ Matsumoto Kiyoshi ทุกสาขา

 

คูปองที่ 2 รับคูปองส่วนลด 40 บ. เมื่อช้อปครบ 200 บ. ที่ Tops Daily ทุกสาขา

– รับคูปองส่วนลด 40 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปและชำระด้วย Dolfin Wallet โดยมูลค่า 200 บาท ต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว

– คูปองส่วนลด 40 บาท จะสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการซื้อครบ 200 บาทขึ้นไปในครั้งถัดไปที่ Tops Daily

– สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15-21 ก.ค. 2563 โดยคูปองสามารถใช้ได้ไม่เกิน 15 วันหลังวันที่ได้รับสิทธิ์

– จำกัด 1 ท่าน/ สิทธิ์ สูงสุด 2,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม

– ใช้ได้ที่ Tops Daily ทุกสาขา

 

คูปองที่ 3 รับคูปองส่วนลด 20 บ. เมื่อช้อปครบ 100 บ. ที่ Family Mart ทุกสาขา

– รับคูปองส่วนลด 20 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปและชำระด้วย Dolfin Wallet โดยมูลค่า 100 บาท ต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว

– คูปองส่วนลด 20 บาท จะสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าครบ 100 บาทขึ้นไปในครั้งถัดไปที่ Family Mart

– สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 23 มิ.ย. 2563 โดยคูปองสามารถใช้ได้ 15 วันหลังวันที่ได้รับสิทธิ์

– จำกัด 1 ท่าน/ สิทธิ์ สูงสุด 2,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม

– ใช้ได้ที่ Family Mart ทุกสาขา

 

ลูกค้าใหม่ สมัครปั๊บรับเงินดอลฟินโบนัสทันที 49 บาท

ลูกค้าใหม่รับเงินดอลฟินโบนัสทันที 49 บาท สำหรับลูกค้า ที่สมัครใช้งานแอป Dolfin Wallet ในระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 30 ก.ย. 2563

– จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน สูงสุด 200,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ

– เงินดอลฟินโบนัส 49 บาทสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet และโดยเงินโบนัส 49 บาทสามารถใช้ได้ภาย 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับโบนัส

– ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

– เงินดอลฟินโบนัส 49 บาท จะถูกส่งเข้าในแอป Dolfin Wallet ของลูกค้าภายหลังจากสมัครใช้งานแอป Dolfin Wallet ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 30 ก.ย. 2563 เท่านั้น

 

เงื่อนไขทั่วไป

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือค่าบริการอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

– กรณีที่ท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– เมื่อกดใช้คูปองส่วนลดแล้ว ต้องใช้ภายในเวลาที่ปรากฎบนคูปองส่วนลด หากไม่ใช้คูปองภายในเวลาข้างต้น คูปองจะหมดอายุและไม่สามารถใช้ได้ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการชดเชยใดๆ

– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.