Flash Deal ซื้อคูปองส่วนลด 1112 Delivery มูลค่า 100 บาท ในราคา 19 บาท

Flash Deal
ซื้อคูปองส่วนลด 1112 Delivery มูลค่า 100 บาท ในราคา 19 บาท

ซื้อคูปองวันที่ 11 – 12 กันยายน 2564 (ระหว่างเวลา 10:00 – 11:00 น.)

 

สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตน
ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

สแกนเพื่อโหลดแอปเลย

Flash Deal
ซื้อคูปองส่วนลด 1112 Delivery
มูลค่า 100 บาท ในราคา 19 บาท

ซื้อคูปองวันที่ 11 – 12 กันยายน 2564
(ระหว่างเวลา 10:00 – 11:00 น.)

 

สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตน
ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

คลิกเพื่อโหลดแอปเลย

 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อคูปองส่วนลด 1112 Delivery ผ่านแอปพลิเคชั่นดอลฟิน

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทรับสิทธิ์ซื้อคูปองส่วนลด 1112 Delivery (“e-Voucher ”) ผ่านแอปพลิเคชั่นดอลฟินได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินค่า e-Voucher ดังกล่าวผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ลูกค้าซื้อ e-Voucher มูลค่า 100 บาท ในราคาเพียง 19 บาท

 • ส่วนลดจาก e- Voucher นี้ใช้ได้เฉพาะการสั่งซื้ออาหารผ่านช่องทางแอป 1112 Delivery และ1112delivery.com เท่านั้น โดยใช้ได้เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 บาท/เซลส์สลิป

 • ส่วนลดจาก e-Voucher นี้เป็นส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมค่าจัดส่งและสามารถใช้ได้กับแบรนด์และเมนูที่ร่วมรายการเท่านั้น

 • e-Voucher ใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ซื้อเท่านั้น

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

 • จำกัดรวม 4,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ขาย e-Voucher ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2564 (ระหว่างเวลา 10:00 – 11:00 น.)

 • เมื่อกดใช้ e-Voucher แล้ว e-Voucher จะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่างนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อ e-Voucher

 1. การซื้อ e-Voucher

  • ลูกค้าสามารถซื้อ e-Voucher ได้จากแอปพลิเคชั่นดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและได้มีการส่งมอบ e-Voucher ให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อ e-Voucher ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อ e-Voucher เช่น ไม่ได้รับ e-Voucher ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 2. อื่นๆ

  • หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้ e-Voucher ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิก e-Voucher ที่ลูกค้าซื้อโดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

  • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

  • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง