TheOne 100 points

TheOne 100 points
เงื่อนไขการได้รับคะแนนสะสม The1 พิเศษ

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • ทุกๆ การซื้อสินค้าหรือบริการ 100 บาท ผ่านแอป Dolfin Wallet รับคะแนนสะสม The 1 จำนวน 1 คะแนน (สำหรับการจ่ายบิล จำกัดคะแนน The 1 พิเศษสูงสุด 200 คะแนน ต่อเดือน)

  • ลูกค้าจะได้รับคะแนน หลังจากชำระค่าสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว 30 นาที ทั้งนี้จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอป Dolfin Wallet

  •  คะแนนที่ได้รับจะยังไม่โอนเข้าบัญชี The 1 จนกว่าลูกค้าจะทำการเชื่อมบัญชี The 1 กับกระเป๋าเงินแล้วเท่านั้น

  • ในกรณีไม่เคยเป็นสมาชิก The 1 โปรดลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก The 1 และเชื่อมบัญชีกับกระเป๋าเงินให้แล้วเสร็จก่อนการซื้อสินค้าหรือบริการ

  • เงื่อนไขการใช้คะแนนเป็นไปตามที่ The 1 กำหนด

  • คะแนนที่ได้รับไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้