จ่าย 100 บาท รับเลยคะแนน The 1 พิเศษ

Dolfin มีแต่ให้✨
จ่าย 100 บาท
รับเลยคะแนน The 1 พิเศษ

เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท
ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ


แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 เมษายน 2566

Dolfin มีแต่ให้✨ จ่าย 100 บาท รับเลยคะแนน The 1 พิเศษ

เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ทที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ


แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 เมษายน 2566

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไข

 • ทุกๆ 100 บาท ที่ชำระผ่านดอลฟิน วอลเล็ท (รวม QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต) รับคะแนนสะสม The 1 พิเศษจำนวน 1 คะแนน ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ

 • ร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการได้แก่

 1. กลุ่ม Groceries: Tops Market, Tops online, Tops Super Store, Tops Daily, Central Food Hall, FamilyMart, Matsumoto

 2. กลุ่ม Shopping:ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ร้านค้าในเครือ CMG, Supersports และร้านค้าในเครือ CRC Sports, B2S, Baan&Beyond, Go Wow, KIS, Komonoya&Watts, Muji, Beautrium

 3. กลุ่มร้านอาหาร: McDonald’s, Bonchon, Sizzler, Coffee Club, Mister Donut, Auntie Anne’s, KFC CRG, Pepper Lunch, Tenya, Yoshinoya, Ootoya, Katsuya, Chabuton, Thai Terrace, Aroidee Cold Stone Kowlune, Brown Café,ส้มตำนัว และ Salad Factory

 • จำกัดจำนวน 200 คะแนน /เดือน

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเลทให้สำเร็จก่อน ทั้งนี้ ในกรณีลูกค้าผูกบัญชีสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะได้รับคะแนน The 1 พิเศษภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว โดยลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

 • เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด · อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dolfinthailand.com/100t1pt/

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด