อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ชำระผ่าน Dolfin Application (ยอดชำระไม่เกิน 49,999 บาท/ครั้ง)
  ไม่มีค่าบริการ
 • ชำระผ่าน K PLUS Application
  ไม่มีค่าบริการ
 • ชำระโดยหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย
  ไม่มีค่าบริการ
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
  ไม่มีค่าบริการ
 • ชำระผ่านจุดบริการรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง)
  15 บาท/ครั้ง
 • ชำระผ่านจุดบริการรับชำระเทสโก้โลตัสทุกสาขา (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง)
  10 บาท/ครั้ง
 • ชำระผ่านจุดบริการรับชำระบิ๊กซีทุกสาขา (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง)
  10 บาท/ครั้ง