สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

ภารกิจลุ้นล่าทอง ยิ่งใช้ยิ่งได้คืน

Slider
Slider

ลุ้นล่าทอง! ยิ่งใช้ ยิ่งได้คืน

รับคูปองแทนเงินสด 5 บาท/ คูปองแทนเงินสด 50 บาท/ และลุ้นรับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง เพียงทำภารกิจที่กำหนด

มาดูวิธีการร่วมภารกิจกันเลย

  • เงื่อนไขการได้รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 5 บาท

- ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับคูปองดิจิทัลใช้แทนเงินสด มูลค่า 5 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อทำรายการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (1) จ่ายเงินร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยมูลค่าหลังหักส่วนลดตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป (2) ผูกบัญชีธนาคารหรือบัตรเดบิต/เครดิต (3) ชวนเพื่อนมาใช้ Dolfin Wallet และยืนยันตัวตนสำเร็จ

- จำกัดสิทธิ์การรับคูปองดิจิทัลใช้แทนเงินสดสูงสุด 5 รายการ/บัญชีผู้ใช้ Dolfin Wallet ตลอดระยะเวลากิจกรรม (ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 63 - 19 ก.พ. 63)

- คูปองดิจิทัลจะปรากฏในเมนู “คูปองของฉัน” ทันทีเมื่อทำรายการตามที่กำหนดข้างต้น

- รางวัลจะถูกส่งมอบให้ในรูปแบบคูปองอิเลกทรอนิกส์ เพื่อใช้ชำระเงินให้กับร้านค้าผ่านแอป Dolfin Wallet โดยคูปองแทนเงินสดสำหรับใช้เป็นส่วนลดได้ เมื่อซื้อสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 5 บาท/เซลล์สลิป

- คูปองสามารถใช้ได้ 30 วันหลังจากวันที่ได้รับคูปอง และสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 20 มี.ค. 63 เท่านั้น

- คูปองไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติกิจกรรมนี้ เมื่อมีผู้ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำครบตามจำนวนสิทธิ์ที่บริษัทกำหนดก่อนระยะเวลากิจกรรมสิ้นสุด 19 ก.พ. 63

- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน Dolfin Wallet หากพบว่าลูกค้าใช้ Dolfin Wallet ผิดวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น. โทร 02-255-5959

  • เงื่อนไขการได้รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท

-  ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับคูปองดิจิทัลใช้แทนเงินสด มูลค่า 50 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อทำรายการครบทั้งสามประเภทรายการต่อไปนี้อย่างน้อยรายการละ 1 ครั้ง (1) จ่ายเงินร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยมูลค่าหลังหักส่วนลดตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป (2) ผูกบัญชีธนาคารหรือบัตรเดบิต/เครดิต (3) ชวนเพื่อนมาใช้ Dolfin Wallet และยืนยันตัวตนสำเร็จ

- จำกัดสิทธิ์การรับคูปองดิจิทัลใช้แทนเงินสดสูงสุด 1 รายการ/บัญชีผู้ใช้ Dolfin Wallet ตลอดระยะเวลากิจกรรม (ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 63 - 19 ก.พ. 63)

- คูปองดิจิทัลจะปรากฏในเมนู “คูปองของฉัน” ทันทีเมื่อทำรายการตามที่กำหนดข้างต้น

- รางวัลจะถูกส่งมอบให้ในรูปแบบคูปองอิเลกทรอนิกส์ เพื่อใช้ชำระเงินให้กับร้านค้าผ่านแอป Dolfin Wallet โดยคูปองแทนเงินสดสำหรับใช้เป็นส่วนลดได้ เมื่อซื้อสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 50 บาท/เซลล์สลิป

- คูปองสามารถใช้ได้ 30 วันหลังจากวันที่ได้รับคูปอง และสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 20 มี.ค. 63 เท่านั้น

- คูปองไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติกิจกรรมนี้ เมื่อมีผู้ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำครบตามจำนวนสิทธิ์ที่บริษัทกำหนดก่อนระยะเวลากิจกรรมสิ้นสุด 19 ก.พ. 63

- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน Dolfin Wallet หากพบว่าลูกค้าใช้ Dolfin Wallet ผิดวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น. โทร 02-255-5959

  • เงื่อนไขการได้รับสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 5,250 บาท (ราคา ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2562)

เมื่อลูกค้าทำภารกิจสะสมเปลือกหอยครบ 5 ฝา จากนั้นคลิกปุ่ม “ลุ้นรับรางวัล” โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบลำดับการได้รับรางวัลตามตารางด้านล่าง

- กรณีที่ได้รับคูปองสร้อยคอทองคำ ลูกค้าต้องนำคูปองดิจิทัลดังกล่าวมารับของรางวัลที่ บริษัทเซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชั้น 48 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส เลขที่ 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 31 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตรฤกษ์) หากลูกค้าไม่สามารถมารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับของรางวัลแทน โดยมีเอกสารมอบอำนาจครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มมอบอำนาจได้ที่นี่

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลหากลูกค้าไม่ติดต่อมาภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติกิจกรรมนี้ เมื่อมีผู้ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำครบตามจำนวนสิทธิ์ที่บริษัทกำหนดก่อนระยะเวลากิจกรรมสิ้นสุด 19 ก.พ. 63

- ลูกค้าที่ได้รับรางวัล มีหน้าที่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล (คิดเป็นเงิน 262.50 บาท)

- สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสร้อยคอทองคำ 1 สิทธิ์/ ผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลากิจกรรม

- ลูกค้าสามารถติดตามผลการแจกรางวัลได้ที่ Facebook.com/DolfinThailand เวลาประมาณ 18.00 น. ของทุกวัน

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- พนักงานและครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคล/หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสร้อยคอทองคำ

- หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น. โทร 02-255-5959

 เงื่อนไขและข้อกำหนด

– ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับคูปองดิจิทัลใช้แทนเงินสด มูลค่า 5 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อทำรายการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (1) จ่ายเงินร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยมูลค่าหลังหักส่วนลดตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป (2) ผูกบัญชีธนาคารหรือบัตรเดบิต/เครดิต (3) ชวนเพื่อนมาใช้ Dolfin Wallet และยืนยันตัวตนสำเร็จ

– จำกัดสิทธิ์การรับคูปองดิจิทัลใช้แทนเงินสดสูงสุด 5 รายการ/บัญชีผู้ใช้ Dolfin Wallet ตลอดระยะเวลากิจกรรม (ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 63 – 19 ก.พ. 63)

– คูปองดิจิทัลจะปรากฏในเมนู “คูปองของฉัน”  ทันทีเมื่อทำรายการตามที่กำหนดข้างต้น

– รางวัลจะถูกส่งมอบให้ในรูปแบบคูปองอิเลกทรอนิกส์ เพื่อใช้ชำระเงินให้กับร้านค้าผ่านแอป Dolfin Wallet โดยคูปองแทนเงินสดสำหรับใช้เป็นส่วนลดได้ เมื่อซื้อสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 5 บาท/เซลล์สลิป

– คูปองสามารถใช้ได้ 30 วันหลังจากวันที่ได้รับคูปอง และสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 20 มี.ค. 63 เท่านั้น

– คูปองไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติกิจกรรมนี้ เมื่อมีผู้ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำครบตามจำนวนสิทธิ์ที่บริษัทกำหนดก่อนระยะเวลากิจกรรมสิ้นสุด 19 ก.พ. 63

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน Dolfin Wallet หากพบว่าลูกค้าใช้ Dolfin Wallet ผิดวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น. โทร 02-255-5959

  • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนด

–  ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับคูปองดิจิทัลใช้แทนเงินสด มูลค่า 50 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อทำรายการครบทั้งสามประเภทรายการต่อไปนี้อย่างน้อยรายการละ 1 ครั้ง (1) จ่ายเงินร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยมูลค่าหลังหักส่วนลดตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป (2) ผูกบัญชีธนาคารหรือบัตรเดบิต/เครดิต (3) ชวนเพื่อนมาใช้ Dolfin Wallet และยืนยันตัวตนสำเร็จ

– จำกัดสิทธิ์การรับคูปองดิจิทัลใช้แทนเงินสดสูงสุด 1 รายการ/บัญชีผู้ใช้ Dolfin Wallet ตลอดระยะเวลากิจกรรม (ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 63 – 19 ก.พ. 63)

– คูปองดิจิทัลจะปรากฏในเมนู “คูปองของฉัน”  ทันทีเมื่อทำรายการตามที่กำหนดข้างต้น

– รางวัลจะถูกส่งมอบให้ในรูปแบบคูปองอิเลกทรอนิกส์ เพื่อใช้ชำระเงินให้กับร้านค้าผ่านแอป Dolfin Wallet โดยคูปองแทนเงินสดสำหรับใช้เป็นส่วนลดได้ เมื่อซื้อสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 50 บาท/เซลล์สลิป

– คูปองสามารถใช้ได้ 30 วันหลังจากวันที่ได้รับคูปอง และสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 20 มี.ค. 63 เท่านั้น

– คูปองไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติกิจกรรมนี้ เมื่อมีผู้ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำครบตามจำนวนสิทธิ์ที่บริษัทกำหนดก่อนระยะเวลากิจกรรมสิ้นสุด 19 ก.พ. 63

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน Dolfin Wallet หากพบว่าลูกค้าใช้ Dolfin Wallet ผิดวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น. โทร 02-255-5959

  • สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 5,250 บาท (ราคา ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2562)


เงื่อนไขและข้อกำหนด

เมื่อลูกค้าทำภารกิจสะสมเปลือกหอยครบ 5 ฝา จากนั้นคลิกปุ่ม “ลุ้นรับรางวัล” โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบลำดับการได้รับรางวัลตามตารางด้านล่าง

ผู้โชคดีลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
กดเปิดหอยเป็นลำดับที่
250
500
750
1,000
1,250
1,650
2,050
2,450
2,850
3,250
ผู้โชคดีลำดับที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
กดเปิดหอยเป็นลำดับที่
 3,900
4,550
5,200
5,850
  6,500
 7,350
8,200
9,050
9,900
10,750
ผู้โชคดีลำดับที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
กดเปิดหอยเป็นลำดับที่
11,850
12,950
 14,050
15,150
16,250
17,650
19,050
20,450
21,850
 23,250
ผู้โชคดีลำดับที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
กดเปิดหอยเป็นลำดับที่
25,050
26,850
 28,650
30,450
32,250
34,450
36,650
38,850
41,050
 43,250
ผู้โชคดีลำดับที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
กดเปิดหอยเป็นลำดับที่
 45,850
48,450
 51,050
53,650
56,250
59,250
62,250
65,250
68,250
 71,250

– กรณีที่ได้รับคูปองสร้อยคอทองคำ ลูกค้าต้องนำคูปองดิจิทัลดังกล่าวมารับของรางวัลที่ บริษัทเซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชั้น 48 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส เลขที่ 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 31 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตรฤกษ์) หากลูกค้าไม่สามารถมารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับของรางวัลแทน โดยมีเอกสารมอบอำนาจครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มมอบอำนาจได้ ที่นี่

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลหากลูกค้าไม่ติดต่อมาภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติกิจกรรมนี้ เมื่อมีผู้ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำครบตามจำนวนสิทธิ์ที่บริษัทกำหนดก่อนระยะเวลากิจกรรมสิ้นสุด 19 ก.พ. 63

– ลูกค้าที่ได้รับรางวัล มีหน้าที่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล (คิดเป็นเงิน 262.50 บาท)

– สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสร้อยคอทองคำ 1 สิทธิ์/ ผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลากิจกรรม

– ลูกค้าสามารถติดตามผลการแจกรางวัลได้ที่ Facebook.com/DolfinThailand เวลาประมาณ 18.00 น. ของทุกวัน

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– พนักงานและครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคล/หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสร้อยคอทองคำ

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น. โทร 02-255-5959