สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

ฟินสุดขอบจักรวาลกับตั๋วหนังเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์แค่ 19 บาท

Slider
Slider

 

เตรียมสมัครแอปให้พร้อม
และกด
รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 22  ธ.ค. 2562

เวลา 10.00 น. (จำกัด 400 สิทธิ์ ต่อวัน)

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมส่งเสริมการขาย

รายละเอียด

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex 1 ที่นั่งราคา 19 บาท เมื่อชำระด้วย Dolfin Wallet (ปกติ 260 บาท)

เงื่อนไข

– ลูกค้าซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex ที่นั่งละ 19 บาท (จากราคาปกติ 260 บาท) เมื่อชำระด้วย Dolfin Wallet

– ลูกค้าสามารถกดรับคูปองในแอป Dolfin Wallet ได้ตั้งแต่วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10:00น. ของแต่ละวัน โดยคูปองที่ได้รับสามารถใช้ได้ถึง 23.59 น. ของวันที่กดรับ

– จำกัดการรับคูปอง 1 สิทธิ์ต่อลูกค้า 1 ท่าน สูงสุดไม่เกิน 400 สิทธิ์ต่อวัน ทั้งนี้จำกัดการรับคูปองสูงสุด 1,600 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

– ลูกค้าสามารถใช้คูปองเป็นส่วนลดในการซื้อบัตรชมภาพยนต์ได้เฉพาะที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (E-Ticket)

– คูปอง 1 ใบ สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ 1 ที่นั่ง

– คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะที่นั่งปกติ (Normal) ทุกเรื่อง ทุกรอบ เฉพาะระบบดิจิตอล 2D ในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา (ยกเว้นโรงภาพยนตร์ VIP, โรงภาพยนตร์ IMAX, โรงภาพยนตร์ 4DX และระบบพิเศษอื่นๆ)

– กรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว จะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และระบุในคูปอง หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ อาทิ บัตรอภินันทนาการ, บัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ เช่น Movie Day ทุกวันพุธ, Student Price เป็นต้น

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และ หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– การแจกของคูปองส่วนลดเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้คูปองส่วนลด และหรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับคูปองส่วนลด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่นใด

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุด

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น.