เฮงๆกับถุงผ้ามหาฟิน

เงื่อนไขและรายละเอียดกิจกรรม

1. ผู้ร่วมสนุกกับกิจกรรม “เฮงๆกับถุงผ้ามหาฟิน” ต้องเป็นลูกค้า Dolfin Wallet ที่สมัครใช้งานสำเสร็จแล้วเท่านั้น

2. ผู้ร่วมสนุกต้องกดไลก์เพจ Dolfin แชร์โพสกิจกรรมและส่งภาพใบเสร็จที่ชำระด้วย Dolfin Wallet ร้านค้าใดก็ได้รวมกันครบ 388 บาทขึ้นไปมาที่ใต้คอมเม้นของโพสกิจกรรม

3. ผู้ร่วมสนุก 1 คน สามารถร่วมสนุกได้ 1 ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 31 มกราคม 2563เวลา 23.59 น.

4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และยืนยันสิทธิ์โดย ส่งชื่อ-สกุล ที่อยู่จัดส่งและเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครใช้งานแอปพลิเคชั่น Dolfin ผ่านช่องทาง Inbox ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น.

5. ของรางวัลสำหรับผู้ร่วมสนุกที่ส่งภาพใบเสร็จเข้ามา 35 คนแรกรับถุงผ้ามหาฟินฟรี โดยลูกค้าไม่สามารถเลือกสีของถุงผ้าได้ และแจกตามลำดับที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

6. ของรางวัลจะทำการส่งให้ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ

7. หากบริษัทฯ พบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมสนุกไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วม หรือรับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ผู้ที่ทำตามเงื่อนไข และกติกาเท่านั้นถึงมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบ และยอมรับกติกาเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลครั้งนี้

9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า